Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


SABCS 2014 Journaal 3

In het derde oncologiejournaal vanuit San Antonio zijn Dr. Frans Erdkamp (Orbis Medisch Centrum, Sittard) en Dr. Carolien van Deurzen (ErasmusMC) te gast. Ook is co-host Prof. dr. Emiel Rutgers (AVL, Amsterdam) weer van de partij. Met o.a.

  • het combineren van fulvestrant met bortezomib bij hormoongevoelige patiënten resistent voor aromataseremmers;
  • de uitkomsten van de FIRST studie waarin de effectiviteit van fulvestrant in verhouding tot anastrozol in de eerste lijn onderzocht werd;
  • het toevoegen van EPO aan de standaardbehandeling met chemotherapie bij patiënten met anemie en gemetastaseerde borstkanker;
  • de resultaten van de WINS studie, waarbij gekeken wordt of voedingsinterventies van invloed zijn op terugkeer of misschien zelfs overleving;
  • borstkanker bij mannen: de uitkomsten van de EORTC studie en een analyse van het genomische landschap.
  • Sponsors

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Congresnieuws 22/11/2017

SABCS 2017 Highlights: vroegstadium hormoongevoelig mammacarcinoom

Wat bracht SABCS 2017 voor het vroegstadium hormoongevoelige mammacarcinoom? Een selectie uit het programma door dr. Ester Siemerink, internist-oncoloog uit het ZGT Almelo/Hengelo. Verlengde adjuvante endocriene therapie bij postmenopausale vrouwen in de ABCSG-16 trial. Nieuwe analyses uit SOFT/TEXT en SOFT naar ovariele suppressie met endocriene therapie bij premenopausale vrouwen. Impact van acupunctuur op gewrichtsklachten, gerelateerd aan aromataseremmers.  

Congresnieuws 22/11/2017

SABCS 2017 highlights: CDK4/6 remmers voor het hormoongevoelige mammacarcinoom

Dr. Inge Konings, internist-oncoloog in het Vumc, Amsterdam geeft terugkoppeling over het nieuws m.b.t. CDK4/6 remming: De rol van FGFR1 amplificatie bij resistentie op CDK4/6 remming en anti-oestrogenen Gecombineerde analyse van MONARCH-2 en -3 studies met abemaciclib Eerste lijns ribociclib met goserelin en tamoxifen of een non-steroidale aromataseremmer bij premenopausale vrouwen met gevorderd hormoongevoelig mammacarcinoom in de fase III MONALEESA-7-trial

Congresnieuws 22/11/2017

SABCS 2017 highlights: Triple negatief mammacarcinoom

De selectie van dr. Agnes Jager, internist-oncoloog, ErasmusMC in Rotterdam: Fase 3 resultaten met 2e generatie PARP-remmer talazoparib bij gevorderd TNB. Nieuwe antibody-drug conjugate sacituzumab govitecan in onderzoek in latere lijnen bij TNBC. Inzichten over de voorspellende waarde van Ki67 op basis van de POETIC-trial

Congresnieuws 22/11/2017

SABCS 2017 in depth: Arm morbiditeit bij jonge borstkanker overlevers

Dr. Anne Kuijer, arts-assistent chirurgie/oncologie in het Diakonessenhuis in Utrecht analyseerde data uit de Women’s Breast Cancer Study naar arm morbiditeit bij jonge borstkankeroverlevers die locale therapie hebben ondergaan. Zij legt uit welke nieuwe inzichten dat oplevert en laat haar gedachten gaan over hoe dat ingezet zou kunnen worden in de kliniek.