Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


Nationale Cancer Survivorship Symposium 2016: Presentaties

Cancer Survivorship Symposium

Op 15 en 16 januari 2016 vond in San Francisco het eerste Cancer Survivorship Symposium plaats. Naar aanleiding hiervan organiseerde Medical Meetings op zaterdag 16 januari een bijeenkomst in Super Nova in Utrecht: het 1e Nationale Cancer Survivorship Symposium 2016. Aan het einde van de dag was er een live verbinding met San Fransisco, waar de voorzitter van het congres, prof. Kevin Oeffinger, de hoogtepunten van het congres bespreekt met prof. dr. Floor van Leeuwen. Op deze pagina het overzicht van alle presentaties en de live sessie.

Moderator:

Inge Diepman

---  

'Chemo-brein' / Late effecten op cognitie

Dr. Michiel de Ruiter, NKI-AVL Amsterdam  

 

Gevolgen voor fertiliteit

Gevolgen van kankerbehandeling voor de fertiliteit - Dr. Eline van Dulmen, VUmc Amsterdam

Methoden voor het beschermen van fertiliteit - Prof. dr. Nils Lambalk, VUmc Amsterdam  

Late cardiovasculaire effecten

(Late) cardiovasculaire effecten van kankerbehandeling - Dr. Berthe Aleman, NKI-AVL Amsterdam

Cardiale screening - Dr. Laurien Daniels, LUMC Leiden  

Behandelopties bij vermoeidheid

Dr. Hans Knoop, Radboudumc Nijmegen  

2e Tumoren

2e Tumoren: waar gaat het om & risicofactoren - Dr. Michael Schaapveld, NKI-AVL Amsterdam

De praktijk van screening op 2e tumoren - Dr. Heleen van der Pal, AMC Amsterdam  

De rol van de huisarts

Organisatie van zorg: wanneer door de huisarts, wanneer in het ziekenhuis; ervaringen met de Survivor Care app. - Prof. dr. Jourik Gietema, UMCG Groningen

Effecten van eerstelijnsbegeleiding vanaf de diagnose kanker: Achtergrond en opzet van de GRIP studie. - Dr. Anne May, UMC Utrecht, Julius Centrum  

Werkhervatting

Terugkeer naar werk tijdens en na diagnose kanker - Prof. dr. Monique Frings-Dresen, AMC, Coronel Instituut Amsterdam

Issues rond werkhervatting & initiatieven tot verbetering - Rosemarie Jansen, verpleegkundig specialist, AYA platform RadboudUMC Nijmegen & Dr. Eveliene Manten-Horst, kwartiermaker Nationaal AYA Platform  

---  

Live sessie ASCO Cancer Survivorship Symposium

Prof. Kevin Oeffinger, Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York Prof. dr. Floor van Leeuwen, NKI-AVL Amsterdam  

---

  • Sponsors

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Ervaringsverhaal

Corry Wouters kreeg 4 jaar geleden borstkanker. Voor haar ziekteperiode werkte Corry als commercieel directeur bij Atos, een IT-bedrijf. Tijdens haar ziekteperiode werkte ze als kwaliteitsmanager, een afdeling verdeeld over 5 landen en sinds juni 2016 is ze Hoofd Global ICT Infrastructure bij AkzoNobel. Daarnaast is zij ambassadeur voor Kanker.nl. Zij vertelt samen met haar toenmalige re-integratiecoach en huidige werkgever haar ervaringsverhaal, wat betreft haar ziekteperiode en haar werk.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: LATER-poli

Jaap den Hartogh en dr. Heleen van der Pal geven een duo-presentatie. De LATER-poli is in 1996 opgezet voor kinderen die na 5 jaar genezen zijn verklaard van kanker. De kracht van deze poli is dat er veel met kankeroverlevers wordt samengewerkt. In de presentatie wordt dan ook verteld hoe de patiënt kan zorgdragen dat zijn/haar input bijdraagt aan een goede zorg.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Psychosociale gevolgen van kanker

Prof. dr. Irma Verdonck-de Leeuw gaat in op de psychosociale gevolgen van kanker. Problemen zoals angst, vermoeidheid en slaapproblemen komen vaak voor, maar worden helaas niet goed herkend waardoor de weg naar hulp niet wordt gevonden. Verder gaat ze in op de risicofactoren voor psychosociale problemen en het Oncokompas komt ter sprake.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: BETER-poli

Dr. Josée Zijlstra en Dr. Berthe Aleman vertellen samen over de BETER-poli, een poli voor de nazorg van adolescenten. Ze gaan vooral in op het feit dat het lastig was om de BETER-poli op te zetten, want hoe kom je de mensen die je in het verleden hebt ontslagen van controles weer op het spoor? Kankeroverlevers willen ook niet altijd terug in de patiëntenrolgedrukt worden. Daarnaast spelen de financiën een rol (het kwijtraken van het eigen risico).

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Traject & regelgeving

Ragna van Hummel presenteert een aantal feiten en cijfers. Ze maakt de wet- en regelgeving voor het verzuim meer inzichtelijk en gaat in op het traject dat gevolgd moet worden bij werkhervatting. Tenslotte vertelt ze over de pilot van de vervroegde inzet van de no-riskpoilis.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Onderzoek naar werkhervatting

Saskia Duijts start haar presentatie met een kort overzicht van onder andere hoeveel mensen kanker krijgen en hoeveel mensen terugkeren naar werk. Hierna gaat ze in op de factoren die invloed hebben op werkhervatting en vertelt ze over onderzoek naar interventies.

Anders 22/05/2016

1e Nationale Cancer Survivorship Symposium: Terugkeer naar werk

Terugkeer naar werk tijdens en na diagnose kanker Prof. dr. Monique Frings-Dresen (AMC, Coronel Instituut) Issues rond werkhervatting & initiatieven tot verbetering Rosemarie Jansen, verpleegkundig specialist, AYA platform RadboudUMC Dr. Eveliene Manten-Horst, kwartiermaker Nationaal AYA Platform