Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


Nationale Cancer Survivorship Symposium 2016: Presentaties

Cancer Survivorship Symposium

Op 15 en 16 januari 2016 vond in San Francisco het eerste Cancer Survivorship Symposium plaats. Naar aanleiding hiervan organiseerde Medical Meetings op zaterdag 16 januari een bijeenkomst in Super Nova in Utrecht: het 1e Nationale Cancer Survivorship Symposium 2016. Aan het einde van de dag was er een live verbinding met San Fransisco, waar de voorzitter van het congres, prof. Kevin Oeffinger, de hoogtepunten van het congres bespreekt met prof. dr. Floor van Leeuwen. Op deze pagina het overzicht van alle presentaties en de live sessie.

Moderator:

Inge Diepman

---  

'Chemo-brein' / Late effecten op cognitie

Dr. Michiel de Ruiter, NKI-AVL Amsterdam  

 

Gevolgen voor fertiliteit

Gevolgen van kankerbehandeling voor de fertiliteit - Dr. Eline van Dulmen, VUmc Amsterdam

Methoden voor het beschermen van fertiliteit - Prof. dr. Nils Lambalk, VUmc Amsterdam  

Late cardiovasculaire effecten

(Late) cardiovasculaire effecten van kankerbehandeling - Dr. Berthe Aleman, NKI-AVL Amsterdam

Cardiale screening - Dr. Laurien Daniels, LUMC Leiden  

Behandelopties bij vermoeidheid

Dr. Hans Knoop, Radboudumc Nijmegen  

2e Tumoren

2e Tumoren: waar gaat het om & risicofactoren - Dr. Michael Schaapveld, NKI-AVL Amsterdam

De praktijk van screening op 2e tumoren - Dr. Heleen van der Pal, AMC Amsterdam  

De rol van de huisarts

Organisatie van zorg: wanneer door de huisarts, wanneer in het ziekenhuis; ervaringen met de Survivor Care app. - Prof. dr. Jourik Gietema, UMCG Groningen

Effecten van eerstelijnsbegeleiding vanaf de diagnose kanker: Achtergrond en opzet van de GRIP studie. - Dr. Anne May, UMC Utrecht, Julius Centrum  

Werkhervatting

Terugkeer naar werk tijdens en na diagnose kanker - Prof. dr. Monique Frings-Dresen, AMC, Coronel Instituut Amsterdam

Issues rond werkhervatting & initiatieven tot verbetering - Rosemarie Jansen, verpleegkundig specialist, AYA platform RadboudUMC Nijmegen & Dr. Eveliene Manten-Horst, kwartiermaker Nationaal AYA Platform  

---  

Live sessie ASCO Cancer Survivorship Symposium

Prof. Kevin Oeffinger, Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York Prof. dr. Floor van Leeuwen, NKI-AVL Amsterdam  

---

  • Sponsors

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Events 13/05/2019

4e Kankeroverleverschap Symposium - Kankerzorg in Beeld: Leven met en na kanker

Prof. dr. Angela Maas - cardioloog en hoogleraar, Radboudumc, Nijmegen Tijdens het 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium op 12 april 2019 gaf prof. dr. Angela Maas haar visie op het nieuwe IKNL-rapport ‘Kankerzorg in Beeld: Leven met en na kanker’. Dit rapport geeft een overzicht van klachten na kanker, de omvang van dit probleem en de impact die het heeft bij het groeiende aantal mensen dat leeft met of na kanker. Zij gaat in op de taak die hierbij is weggelegd voor de zorgprofessional en hoe we dat samen kunnen gaan aanpakken.  

Events 13/05/2019

4e Kankeroverleverschap Symposium - De zorg voor zeldzame kankers, een jaar na de presentatie van Kankerzorg in beeld-Zeldzame kanker

Prof. dr. Carla van Herpen - hoogleraar zeldzame kankers, Radboudumc, Nijmegen Tijdens het 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium op 12 april 2019 gaf prof. dr. Carla van Herpen haar visie op de zorg voor patiënten met zeldzame kankers. In 2018 is de problematiek rondom zeldzame kankers in Nederland voor het eerst beschreven in het IKNL-rapport ‘Kankerzorg in Beeld: zeldzame kanker’. Van Herpen belicht de stappen die het afgelopen jaar hierin zijn gemaakt om het perspectief voor mensen met een zeldzame vorm van kanker te verbeteren. Ook beschrijft ze de specifieke uitdagingen als het gaat om het kankeroverleverschap van deze groep patiënten.  

Events 13/05/2019

4e Kankeroverleverschap Symposium - Psychosociale en fysieke effecten

Christina Tuinstra - ervaringsdeskundige Tijdens het 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium op 12 april 2019 vertelde Christina Tuinstra over de psychosociale en fysieke effecten van haar ziekte. Tuinstra, toen 35 jaar, werd op een vrijdag tijdens werk door haar arts gebeld. Hij vertelde haar dat de tumor in haar baarmoeder kwaadaardig was. Die nacht kon ze de slaap niet bevatten. Er kwamen allemaal vragen naar boven. Zou ze doodgaan? En hoe moet dit nu met haar 4-jarige dochtertje voor wie ze alleen zorgde? In datzelfde telefoongesprek werd haar ook verteld dat ze na moest denken of ze voor de toekomst nog een kinderwens zou hebben. Haar leven stond op zijn kop en angstaanvallen waren het gevolg.  

Events 13/05/2019

4e Kankeroverleverschap Symposium - Organisatie van zorg

Lara Jongbloets - ervaringsdeskundige Lara Jongbloets staat midden in het studentenleven als ze op twintigjarige leeftijd te horen krijgt dat ze een zeldzame kwaadaardige tumor in haar baarmoeder heeft. Door een onjuist diagnose komt Jongbloets in een medische molen terecht. Na vijf maanden van onzekerheid kan ze beginnen met de behandeling van deze zeer agressieve vorm van kanker. Terwijl haar vriendinnen genieten van het studentenleven, vecht Jongbloets voor haar leven en het behoud van haar baarmoeder. Ze zet zich als AYA ambassadeur in voor het zorgnetwerk voor leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen met kanker, het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform. Dagvoorzitter Inge Diepman vroeg tijdens het 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium op 12 april 2019 Jongbloets naar haar ervaringen m.b.t. de organisatie van zorg rondom haar ziekte.  

Events 13/05/2019

4e Kankeroverleverschap Symposium - Late effecten

Jaap den Hartogh - beleidsmedewerker LATER, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK), Nieuwegein Van 2007 tot 2013 studeerde Jaap den Hartogh Theology and Religious Studies aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2012 ging hij aan de slag bij VOKK. Een patiëntenvereniging die hem aan het hart gaat en waarbij hij zijn persoonlijke ervaring mee kan nemen, gezien bij Den Hartogh op 11-jarige leeftijd botkanker is gediagnosticeerd. Als beleidsmedewerker van de Taakgroep LATER behartigt hij belangen van volwassenen die als kind zijn behandeld voor kanker. Tijdens het 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium dat op 12 april 2019 is gehouden gaf Den Hartogh zijn visie op late effecten.  

Events 13/05/2019

4e Kankeroverleverschap Symposium - Werk en werkhervatting

Drs. Mirjam van Belzen - belangenbehartiger Kwaliteit van Leven, NFK, Utrecht Tussen de 30.000 en 40.000 werknemers worden jaarlijks geconfronteerd met kanker. Het grootste deel van de werknemers wil zo snel mogelijk het werk weer hervatten. Maar een kwart van hen die herstelt krijgt uiteindelijk ontslag. NFK vroeg, in samenwerking met haar kankerpatientenorganisaties, via Doneer je Ervaring aan (ex)kankerpatiënten naar hun ervaringen met werk. De uitslagen hiervan presenteerde Mirjam van Belzen op het 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium op 12 april 2019.  

Events 12/04/2019

4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium

Op vrijdag 12 april organiseerde MEDTalks i.s.m. IKNL, NFK en diverse patiëntenorganisaties het 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium. Deelnemers konden meedenken en meediscussiëren tijdens het gevarieerde programma met lezingen, workshops, casuïstiek en een heus debat. Binnenkort zijn de plenaire sessies hier te zien.  Dankzij nieuwe behandelmogelijkheden zijn er steeds meer mensen die leven met of na kanker. Echter krijgen veel mensen te maken met late gevolgen van de ziekte en/of behandeling, zoals chronische vermoeidheid. Tijdens het symposium bespraken zorgverleners en belangenbehartigers van patiëntenorganisaties hoe de zorg tijdens en na kanker verbeterd kan worden. Daarbij is veel aandacht voor de late gevolgen van kanker.  Dit jaar bood het symposium naast een tweetal plenaire sessies ook diverse werksessies waarin specifiek ingegaan werd op de 4 hoofdthema’s waarop de Task Force Cancer Survivorship zich richt; late effecten, psychosociale en fysieke effecten, werk en werkhervatting en organisatie van zorg.  Programma: Plenair 09:30 – 10:30 (Prof. dr. Angela Maas en prof. dr. Carla van Herpen) Prof. dr. Angela Maas gaf haar visie op het nieuwe IKNL-rapport ‘Kankerzorg in Beeld: Leven met en na kanker’.  Dit rapport werd officieel overhandigd.  Prof. dr. Carla van Herpen belichtte de stappen die het afgelopen jaar zijn gemaakt om het perspectief voor mensen met een zeldzame vorm van kanker te verbeteren.  Meer informatie.   Pauze 10:30 – 11:00    Werksessies 11:00 – 12:30  (v.l.n.r: dr. Marissa van Maaren, dr. Stefan van Rooijen, prof. dr. Henk Verheul en drs. Desiree Dona) Tijdens de werksessies spraken o.a. dr. Marissa van Maaren, prof. dr. Henk Verheul, dr. Stefan van Rooijen en drs. Desiree Dona over de zin en onzin van predictiemodellen, signaleringsinstrumenten om patiënten juist te verwijzen, prehabilitatie en hoe we de zorg rondom werk en de oncologische zorg bij elkaar krijgen.  Meer informatie.   Lunch 12:30 – 13:30    Plenair 13:30 – 14:30 (v.l.n.r: Drs. Mirjam van Belzen, Lara Jongbloets en Jaap den Hartogh) Tijdens de plenaire sessie in de middag vertelde Lara Jongbloets over haar ervaring met kanker, Jaap den Hartogh gaf zijn visie vanuit VOKK op late effecten van kanker en drs. Mirjam van Belzen van NFK vertelde over de ervaringen die (ex)kankeroverlevers hebben met werk.  Meer informatie. Werksessies 14:30 – 15:30 (v.l.n.r:  Eline Aukema, Irene Dingemans, Marian Potters en Jan Roelevink) Tijdens deze werksessies werd ingegaan op hoe je als professional de regie kan geven en hoe je als patiënt de regie kan nemen over de zorg rond late effecten, het monitoren en begeleiden op een patiëntvriendelijke manier, hoe je samen met de patiënt op zoek kunt naar mogelijkheden voor psychosociale ondersteuning en werden handvatten aangereikt om werk bespreekbaar te maken voor zorgprofessionals en patiënt. Dit werd gedaan door o.a. Marian Potters, Irene Dingemans, Eline Aukema en Jan Roelevink.  Meer informatie. Borrel 15:30  Dagvoorzitter: Inge Diepman  Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN, ADAP, NIP, ABSG, VSR en Fysiotherapeuten.  Doelgroep Internist-oncologen, kinderarts-oncologen, radiotherapeut-oncologen, (kinder-) hematologen, chirurgen, longartsen, cardiologen, gynaecologen, urologen, MDL-artsen, geriaters, huisartsen, revalidatieartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers, psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, verzekeraars, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen Locatie Het 4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium werd op vrijdag 12 april 2019 gehouden in Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen-Rijsenburg. Dit is op loopafstand (5 minuten) van station Driebergen-Zeist

Nascholingen 14/01/2019

3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium – Deel 1

MEDtalks heeft op vrijdag 13 april 2018, i.s.m. IKNL en een programmacommissie van deskundigen, het 3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium georganiseerd in de Jaarbeurs Utrecht. Het symposium was een unieke gelegenheid voor medische professionals, patiëntenorganisaties en andere stakeholders om elkaar te treffen, van elkaar te leren en nieuwe samenwerking te zoeken. Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman is o.a. gesproken over de rol van de huisarts. In deze nascholing komen de volgende onderwerpen aan bod:  Wat is de rol van de huisarts nu?  dr. Annette Berendsen - onderzoeker en docent huisartsengeneeskunde, UMCG, Groningen Nazorg van de huisarts dr. Bert van Leeuwen - huisarts, Gezondheidscentrum Nijkerkerveen Nacontroles bij de huisarts  dr. ir. Joke Korevaar - programmaleider huisartsengeneeskundige zorg, NIVEL, Utrecht Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN, NVZA, V&VN, Verpleegkundig Specialisten, Fysiotherapeuten, Openbaar Apothekers en Ziekenhuisapothekers.