Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


Nationale Cancer Survivorship Symposium 2016: Presentaties

Cancer Survivorship Symposium

Op 15 en 16 januari 2016 vond in San Francisco het eerste Cancer Survivorship Symposium plaats. Naar aanleiding hiervan organiseerde Medical Meetings op zaterdag 16 januari een bijeenkomst in Super Nova in Utrecht: het 1e Nationale Cancer Survivorship Symposium 2016. Aan het einde van de dag was er een live verbinding met San Fransisco, waar de voorzitter van het congres, prof. Kevin Oeffinger, de hoogtepunten van het congres bespreekt met prof. dr. Floor van Leeuwen. Op deze pagina het overzicht van alle presentaties en de live sessie.

Moderator:

Inge Diepman

---  

'Chemo-brein' / Late effecten op cognitie

Dr. Michiel de Ruiter, NKI-AVL Amsterdam  

 

Gevolgen voor fertiliteit

Gevolgen van kankerbehandeling voor de fertiliteit - Dr. Eline van Dulmen, VUmc Amsterdam

Methoden voor het beschermen van fertiliteit - Prof. dr. Nils Lambalk, VUmc Amsterdam  

Late cardiovasculaire effecten

(Late) cardiovasculaire effecten van kankerbehandeling - Dr. Berthe Aleman, NKI-AVL Amsterdam

Cardiale screening - Dr. Laurien Daniels, LUMC Leiden  

Behandelopties bij vermoeidheid

Dr. Hans Knoop, Radboudumc Nijmegen  

2e Tumoren

2e Tumoren: waar gaat het om & risicofactoren - Dr. Michael Schaapveld, NKI-AVL Amsterdam

De praktijk van screening op 2e tumoren - Dr. Heleen van der Pal, AMC Amsterdam  

De rol van de huisarts

Organisatie van zorg: wanneer door de huisarts, wanneer in het ziekenhuis; ervaringen met de Survivor Care app. - Prof. dr. Jourik Gietema, UMCG Groningen

Effecten van eerstelijnsbegeleiding vanaf de diagnose kanker: Achtergrond en opzet van de GRIP studie. - Dr. Anne May, UMC Utrecht, Julius Centrum  

Werkhervatting

Terugkeer naar werk tijdens en na diagnose kanker - Prof. dr. Monique Frings-Dresen, AMC, Coronel Instituut Amsterdam

Issues rond werkhervatting & initiatieven tot verbetering - Rosemarie Jansen, verpleegkundig specialist, AYA platform RadboudUMC Nijmegen & Dr. Eveliene Manten-Horst, kwartiermaker Nationaal AYA Platform  

---  

Live sessie ASCO Cancer Survivorship Symposium

Prof. Kevin Oeffinger, Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York Prof. dr. Floor van Leeuwen, NKI-AVL Amsterdam  

---

  • Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Bert van Leeuwen

Omdat Bert van Leeuwen steeds meer kankeroverlevers in zijn praktijk kreeg, heeft hij een paar jaar geleden het NHG-Standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk, geïmplementeerd in zijn praktijk met als hoofddoel problemen vroegtijdig signaleren en zo voorkomen dat patiënten vastlopen. Samen met een oncologieverpleegkundige biedt hij begeleiding en ondersteuning aan kankerpatiënten en kankeroverlevers. In 2017 is hij gestart om dit project voor alle huisartsen in Nijkerk op te zetten.

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Anette Pet

Het hebben van kanker kan grote emotionele gevolgen hebben. Niet alleen tijdens de ziekte, maar ook na het afronden van het behandeltraject. Patiënten worden aan vele stressoren blootgesteld. Sommige patiënten weten zich emotioneel staande te houden, maar er zijn ook patiënten die zich niet weten aan te passen aan de stressoren en de veranderingen die de ziekte tot gevolg heeft. Zij kunnen een aanpassingsstoornis ontwikkelen. Een aanpassingsstoornis is een combinatie van problemen zoals angst, depressie, agressie, etc. Op 15 juni 2017 is de richtlijn ‘Aanpassingsstoornis bij kanker’ aangeboden aan minister Schipper. Anette zit in de werkgroep van deze richtlijn en zal in haar lezing hier meer duidelijkheid over geven.  

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Corien Eeltink

Corien zal in haar lezing bespreken welke seksuele disfuncties en problemen er kunnen ontstaan door kanker en de behandeling ervan. Wat voor invloed hebben deze problemen op de kwaliteit van leven van de kankeroverlever en dat van hun partner en wat voor oplossingen zijn er? Uit onderzoek blijkt dat nog maar eenderde van de hulpverleners dit bespreekt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de overige tweederde van de hulpverleners dit ook bespreekbaar maakt?

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Janine Nuver

Patiënten die de behandeling voor kanker hebben afgerond zitten vaak met veel vragen. Wat voor invloed heeft de behandeling op de kans om zwanger te worden? Hoe lang duurt het voor de cyclus überhaupt weer terug is? En wat doe je als je adjuvante hormoontherapie moet ondergaan, maar een kinderwens hebt? Zie je af van de therapie, stel je de therapie uit, of pauzeer je de therapie? Dit zijn enkele vragen die Janine in haar lezing zal bespreken.

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Annelies Bos

In 2016 is de richtlijn fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker opgesteld. Hierin staat o.a. dat aan iedere vrouw in de vruchtbare leeftijd met kanker, die een behandeling zal ondergaan die de toekomstige vruchtbaarheid kan beïnvloeden, de mogelijkheid moet worden aangeboden tot counseling door een gynaecoloog met expertise op het gebied van fertiliteitspreservatie. Annelies Bos zal deze richtlijn bespreken, ingaan op de verschillende mogelijkheden die er zijn wat betreft fertiliteitspreservatie en wanneer je dit moet aanbieden.

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Vivian Engelen

Vivian zal in haar lezing vertellen over de late effecten die kankeroverlevers ervaren. De NFK vroeg, in samenwerking met haar kankerpatiëntenorganisaties, in oktober 2017 (ex)kankerpatiënten naar de ervaringen van late effecten. 3.600 Patiënten hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Wat opvalt is dat op het werk veel onbegrip wordt ervaren en seksuele problematiek hoog scoort. Deze late effecten lijken met de jaren niet af te nemen. Hoe kunnen we deze patiënten helpen en bij wie ligt deze taak?

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Ellen Kampman

Dagelijks worden er voedingsproducten aangewezen als kankerverwekkend, dan wel dat de producten een remmend effect op kanker zouden hebben. Ook worden er allerlei adviezen over voedingssupplementen gegeven. Patiënten kunnen worden overstelpt met adviezen en artsen krijgen hier van patiënten vaak vragen over. Ellen zal meer duidelijkheid hierover geven.

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Anne May & Yvonne Wengström

Uit de POLARIS studie blijkt dat bewegen tijdens en na kanker een positief effect heeft op de kwaliteit van leven en de fysieke conditie. Voor patiënten die onder begeleiding trainen heeft het zelfs nog meer effect. Anne zal deze resultaten bespreken, evenals de 4-jaars resultaten van de PACT studie waarbij gekeken is naar het effect van beweging tijdens adjuvante behandeling bij borstkanker. Ook de PERFECT studie wordt besproken, waarbij onderzoek is gedaan naar beweging na een operatie voor slokdarmkanker. In een live virtual sessie verwelkomen we Yvonne vanuit Zweden. Zij zal de resultaten bespreken van de OptiTrain studie, een gerandomiseerde studie die is uitgevoerd tijdens de adjuvante behandeling bij borstkankerpatiënten. In deze studie zijn twee verschillende bewegingsprogramma’s met elkaar vergeleken. Er werden positieve effecten gevonden op verschillende, aan de behandeling gerelateerde, bijwerkingen. Daarnaast zijn er patiënten geïnterviewd over hoe zij de bewegingsprogramma’s hebben ervaren. Yvonne zal deze patiëntenperspectieven presenteren.