Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


Nascholing: Zorg rondom de stervensfase - 2012

Tijdens het 4e Nationale Congres Palliatieve Zorg (16-11-2012) organiseerden IKNL, Erasmus MC en Oncologie TV voor het eerst een live nascholing over palliatieve zorg. Het thema van de nascholing is de zorg in de stervensfase en is nu ook on demand te bekijken. Met medewerking van o.a. Lia van Zuylen, internist-oncoloog. ErasmusMC, Karel Hoffmans, huisarts en consulent palliatieve zorg, Gon Uyttewaal, verpleegkundig specialist, Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek en geestelijke begeleidingswetenschappen en Inge Diepman, professioneel TV presentatrice.

Doelgroep: Deze nascholing is primair bedoeld voor medisch specialisten (i.o.), huisartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen.

De accreditatie voor deze nascholing is verlopen.  

AVSR ondersteunt de volgende onderdelen: - Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen - Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen - Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg - Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen - Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen.

  • Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Bert van Leeuwen

Omdat Bert van Leeuwen steeds meer kankeroverlevers in zijn praktijk kreeg, heeft hij een paar jaar geleden het NHG-Standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk, geïmplementeerd in zijn praktijk met als hoofddoel problemen vroegtijdig signaleren en zo voorkomen dat patiënten vastlopen. Samen met een oncologieverpleegkundige biedt hij begeleiding en ondersteuning aan kankerpatiënten en kankeroverlevers. In 2017 is hij gestart om dit project voor alle huisartsen in Nijkerk op te zetten.

Congresnieuws

ESMO 2014: Journaal 1

In het Oncologie Journaal vanaf de ESMO in Madrid aandacht voor melanomen, hoofdhalstumoren en palliatieve en ondersteunende zorg met dr. Christian Blank, dr. Carla van Herpen en dr. Lia van Zuylen. Met o.a. Combineren van BRAF-remmer en MEK remmer bij het BRAF-gemuteerd gemetastaseerd melanoom. Immuuntherapie anti-PD1 bij melanomen en nu ook in ontwikkeling bij hoofdhalstumoren. Targeted therapie bij speekselkliertumoren. Ghreline agonist anamorelin: wat is de waarde bij het anomie-cachexie syndroom? Chemotherapie in de palliatieve fase: starten of niet starten?

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Anette Pet

Het hebben van kanker kan grote emotionele gevolgen hebben. Niet alleen tijdens de ziekte, maar ook na het afronden van het behandeltraject. Patiënten worden aan vele stressoren blootgesteld. Sommige patiënten weten zich emotioneel staande te houden, maar er zijn ook patiënten die zich niet weten aan te passen aan de stressoren en de veranderingen die de ziekte tot gevolg heeft. Zij kunnen een aanpassingsstoornis ontwikkelen. Een aanpassingsstoornis is een combinatie van problemen zoals angst, depressie, agressie, etc. Op 15 juni 2017 is de richtlijn ‘Aanpassingsstoornis bij kanker’ aangeboden aan minister Schipper. Anette zit in de werkgroep van deze richtlijn en zal in haar lezing hier meer duidelijkheid over geven.  

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Corien Eeltink

Corien zal in haar lezing bespreken welke seksuele disfuncties en problemen er kunnen ontstaan door kanker en de behandeling ervan. Wat voor invloed hebben deze problemen op de kwaliteit van leven van de kankeroverlever en dat van hun partner en wat voor oplossingen zijn er? Uit onderzoek blijkt dat nog maar eenderde van de hulpverleners dit bespreekt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de overige tweederde van de hulpverleners dit ook bespreekbaar maakt?

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Janine Nuver

Patiënten die de behandeling voor kanker hebben afgerond zitten vaak met veel vragen. Wat voor invloed heeft de behandeling op de kans om zwanger te worden? Hoe lang duurt het voor de cyclus überhaupt weer terug is? En wat doe je als je adjuvante hormoontherapie moet ondergaan, maar een kinderwens hebt? Zie je af van de therapie, stel je de therapie uit, of pauzeer je de therapie? Dit zijn enkele vragen die Janine in haar lezing zal bespreken.

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Annelies Bos

In 2016 is de richtlijn fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker opgesteld. Hierin staat o.a. dat aan iedere vrouw in de vruchtbare leeftijd met kanker, die een behandeling zal ondergaan die de toekomstige vruchtbaarheid kan beïnvloeden, de mogelijkheid moet worden aangeboden tot counseling door een gynaecoloog met expertise op het gebied van fertiliteitspreservatie. Annelies Bos zal deze richtlijn bespreken, ingaan op de verschillende mogelijkheden die er zijn wat betreft fertiliteitspreservatie en wanneer je dit moet aanbieden.

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Vivian Engelen

Vivian zal in haar lezing vertellen over de late effecten die kankeroverlevers ervaren. De NFK vroeg, in samenwerking met haar kankerpatiëntenorganisaties, in oktober 2017 (ex)kankerpatiënten naar de ervaringen van late effecten. 3.600 Patiënten hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Wat opvalt is dat op het werk veel onbegrip wordt ervaren en seksuele problematiek hoog scoort. Deze late effecten lijken met de jaren niet af te nemen. Hoe kunnen we deze patiënten helpen en bij wie ligt deze taak?

Congresnieuws

3e Nationale Kankeroverleverschapsymposium: Ellen Kampman

Dagelijks worden er voedingsproducten aangewezen als kankerverwekkend, dan wel dat de producten een remmend effect op kanker zouden hebben. Ook worden er allerlei adviezen over voedingssupplementen gegeven. Patiënten kunnen worden overstelpt met adviezen en artsen krijgen hier van patiënten vaak vragen over. Ellen zal meer duidelijkheid hierover geven.