Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


PARP-remming bij ovariumcarcinoom

Deze nascholing staat in het teken van een recente therapeutische optie voor ovariumcarcinoom: PARP-remming. In december 2014 is olaparib als eerste PARP-remmer geregistreerd voor patiënten met een recidief platinumgevoelig ovariumcarcinoom én een BRCA-mutatie. Daarbij is afgelopen zomer de richtlijn erfelijk ovariumcarcinoom verschenen, met als belangrijke aanbeveling de verwijzing van ovariumcarcinoompatiënten naar de klinische genetica voor BRCA-mutatieonderzoek. Een jaar met veel ontwikkelingen voor deze patiënten. Daarom maakt het gastenpanel onder leiding van Inge Diepman begin 2016 de stand van zaken op in de interactieve videonascholing PARP-remming bij ovariumcarcinoom: beleid en ervaringen rondom behandeling en BRCA-testing.

Onderwerpen

De programmagasten gaan o.a. in op de volgende vraagstukken:

  • Hoe verloopt het verwijzings-, counselings- en testtraject voor een BRCA-mutatie?
  • Wat zijn de behandelervaringen met olaparib; en welke adviezen zijn er bijvoorbeeld voor patiënten met een kort platinumvrij interval of asymptomatisch recidief?
  • Welke ontwikkelingen binnen PARP-remming en BRCA-testing kunnen we in de nabije toekomst in de kliniek verwachten?

Gasten

Het gastenpanel van deze nascholing bestaat uit:

  • Dr. Gabe Sonke - medisch oncoloog Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam
  • Prof. dr. Christi van Asperen - klinisch geneticus LUMC Leiden
  • Dr. Nelleke Ottevanger - medisch oncoloog Radboudumc Nijmegen
  • Dr. Willemien van Driel - oncologisch gynaecoloog Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NIV, NVOG en VKGN.

Na toekenning en bij een score van 70% of meer in de post-toets wordt uw accreditatiepunt automatisch bijgeschreven. BRCAdemy.nl Voor meer informatie over BRCA-mutaties, homologe recombinatiedeficiënties en behandelingsmogelijkheden die hierop aangrijpen kijkt u op BRCAdemy.nl; een online platform gericht op deze ontwikkelingen.

Op deze website vindt u ook de nascholing PARP-remming meet the experts; waarin o.a. het werkingsmechanisme en de data die geleid hebben tot de registratie van olaparib aan bod komen. Als medische professional kunt u zich kosteloos registreren voor BRCAdemy.nl. 

  • Sponsors

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Congresnieuws, Nascholingen 22/09/2016

Terugblik op ESMO 2016

Naar aanleiding van de ESMO (7 t/m 11 oktober, Kopenhagen) brengt OncologieTV dit geaccrediteerde programma. Onder leiding van presentatrice Inge Diepman wordt met diverse gasten teruggeblikt op de ESMO en wordt met een deskundig panel uitgebreid gediscussieerd over de impact van de nieuwe data op de praktijk. Ook komen diverse ESMO-gangers en sprekers op het congres middels een video-interview aan het woord. Met medewerking van: prof. dr. Egbert Smit, NKI-AVL, Amsterdam dr. Nelleke Ottevanger, Radboud UMC Nijmegen dr. Gabe Sonke, NKI-AVL, Amsterdam dr. Karin Beelen, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft dr. Ester Siemerink, Ziekenhuisgroep Twente, Hengelo dr. Marjolein Homs, ErasmusMC, Rotterdam Programma Met aandacht voor o.a. nieuwe ontwikkelingen voor het hormoongevoelige, gemetastaseerde mammacarcinoom op het gebied van CDK4/6 remmers, mTOR remming en de inzet van fulvestrant immunotherapie bij o.a. longkanker en blaaskanker adjuvante therapie bij nierkanker selectie van patiënten voor PARPremming bij ovariumcarcinoom Accreditatie Accreditatie wordt aangevraagd bij de NIV, NVALT en V&VN. Doelgroep Dit programma is primair bedoeld voor internist-oncologen (i.o.), longartsen (i.o.) en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Congresnieuws 22/07/2016

ASCO 2016: Oncologie Journaal 1

Het eerste Oncologie Journaal vanaf de ASCO 2016 behandelt gynaecologische tumoren en het colorectaal carcinoom. Met dr. Nelleke Ottevanger, dr. Roy Lalisang en dr. Miriam Koopman. Intraperitoneale chemotherapie met carboplatine na neoadjuvante therapie bij het ovariumcarcinoom PARP-remmer olaparib bij patienten met en zonder BRCA-mutaties De zoektocht naar prognostische en predictieve factoren bij het coloncarcinoom Immunotherapie bij MSI-colorectaaltumoren: met anti-PD1, met anti-PD1 en anti-CTLA4, met anti-PDL1 en een MEKremmer Is de locatie van de primaire tumor bij het gemetastaseerd colorectaalcarcinoom van waarde voor de prognose, voor de behandelkeuze?

Congresnieuws 22/06/2017

ASCO 2017: Oncologie Journaal 1

In het eerste Oncologie Journaal vanaf de ASCO 2017 is er aandacht voor het melanoom en gynaecologische tumoren. Te gast zijn prof. dr. Christian Blank, prof. dr. Nelleke Ottevanger en dr. Judith Kroep. Systemische behandelmogelijkheden voor het cerebraal gemetastaseerd melanoom Lange termijn resultaten van pembrolizumab in de eerste lijn Twee chirurgische vraagstukken op het gebied van ovariumcarcinoom onderzocht: uitgebreide lymfadenectomie en secundaire cytoreductieve chirurgie De eerste data van immunotherapie bij gynaecologische tumoren De waarde van adjuvante chemotherapie en radiotherapie bij het endometriumcarcinoom

Congresnieuws 22/08/2017

ESMO 2017 highlights: Gynaecologische tumoren

Dr. Lia van Zuylen, oncoloog in het Erasmus MC, geeft toelichting bij haar selectie van het belangrijkste nieuws van ESMO 2017 voor gynaecologische tumoren en bespreekt hierbij de impact op de Nederlandse praktijk. Wekelijks dose-dense chemotherapie vs een standaard driewekelijks schema in de eerstelijns behandeling van ovariumcarcinoom in de ICON8 studie Resultaten van de gerandomiseerde fase 3 ARIEL3 studie over de effectiviteit van rucaparib bij gerecidiveerd platinumsensitief ovariumcarcinoom

Congresnieuws 22/10/2016

ESMO 2016: Highlights ovariumcarcinoom

ESMO 2016 (7-11 oktober, Kopenhagen) bracht potentieel practice changing data voor het ovariumcarcinoom: Dr. Rebecca Kristeleit: Gepoolde data met monotherapie rucaparib in latere lijnen Dr. Mansoor Raza Mirza: ENGOT/OV16 NOVA trial met PARP-remmer niraparib als onderhoudsbehandeling.

Congresnieuws 11/06/2018

ASCO 2018: Oncologie Journaal: Gynaecologische tumoren

Van 1 t/m 5 juni was Chicago weer het toneel voor het grootste oncologie congres van het jaar: de ASCO Annual Meeting. Vanzelfsprekend was MEDtalks ook dit jaar aanwezig en brengen wij voor u verslag uit in de vorm van Oncologie Journaals en interviews. In dit oncologie journaal brengen wij u het belangrijkste nieuws voor gynaecologische tumoren. Samen met dr. Nelleke Ottevanger bespreken wij onder andere: Nieuws voor het uterussarcoom en endometriumcarcinoom Secundaire debulking bij het ovariumcarcinoom Rechallenge met bevacizumab en mogelijke biomarkers Pazopanib als onderhoudsbehandeling De resultaten van immuuntherapie bij het ovariumcarcinoom  

Congresnieuws 22/06/2014

ASCO Oncologie Journaal aflevering 1

Dr. Nelleke Ottevanger geeft een update van nieuwe data voor het ovariumcarcinoom. Prof. dr. Jaap verweij schetst de ontwikkelingen bij het vroege fase onderzoek en in de Studietuin onderzoek van Astrid Oosten naar de farmacokinetiek van subcutaan fentanyl en fentanyl pleisters.

Congresnieuws 27/06/2018

ASCO 2018: Rechallenge met bevacizumab voor ovariumcarcinoom

Dr. Sandro Pignata, oncoloog en voorzitter van de Multicentre Italian Trial in Ovarian cancer (MITO) groep, zet de resultaten van de MITO 16b trial uiteen. In deze studie werd de waarde van bevacizumab onderzocht voor patiënten met recidief ovariumcarcinoom die in de eerste lijn reeds waren behandeld met bevacizumab. Tevens vertelt hij over de zoektocht naar biomarkers en geeft hij ons zijn belangrijkste ASCO nieuws voor het ovariumcarcinoom.