Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


Kankeroverleverschap Symposium 2017: Onderzoek naar werkhervatting

Saskia Duijts start haar presentatie met een kort overzicht van onder andere hoeveel mensen kanker krijgen en hoeveel mensen terugkeren naar werk. Hierna gaat ze in op de factoren die invloed hebben op werkhervatting en vertelt ze over onderzoek naar interventies.

  • Sponsors

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Ervaringsverhaal

Corry Wouters kreeg 4 jaar geleden borstkanker. Voor haar ziekteperiode werkte Corry als commercieel directeur bij Atos, een IT-bedrijf. Tijdens haar ziekteperiode werkte ze als kwaliteitsmanager, een afdeling verdeeld over 5 landen en sinds juni 2016 is ze Hoofd Global ICT Infrastructure bij AkzoNobel. Daarnaast is zij ambassadeur voor Kanker.nl. Zij vertelt samen met haar toenmalige re-integratiecoach en huidige werkgever haar ervaringsverhaal, wat betreft haar ziekteperiode en haar werk.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: LATER-poli

Jaap den Hartogh en dr. Heleen van der Pal geven een duo-presentatie. De LATER-poli is in 1996 opgezet voor kinderen die na 5 jaar genezen zijn verklaard van kanker. De kracht van deze poli is dat er veel met kankeroverlevers wordt samengewerkt. In de presentatie wordt dan ook verteld hoe de patiënt kan zorgdragen dat zijn/haar input bijdraagt aan een goede zorg.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Psychosociale gevolgen van kanker

Prof. dr. Irma Verdonck-de Leeuw gaat in op de psychosociale gevolgen van kanker. Problemen zoals angst, vermoeidheid en slaapproblemen komen vaak voor, maar worden helaas niet goed herkend waardoor de weg naar hulp niet wordt gevonden. Verder gaat ze in op de risicofactoren voor psychosociale problemen en het Oncokompas komt ter sprake.

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: BETER-poli

Dr. Josée Zijlstra en Dr. Berthe Aleman vertellen samen over de BETER-poli, een poli voor de nazorg van adolescenten. Ze gaan vooral in op het feit dat het lastig was om de BETER-poli op te zetten, want hoe kom je de mensen die je in het verleden hebt ontslagen van controles weer op het spoor? Kankeroverlevers willen ook niet altijd terug in de patiëntenrolgedrukt worden. Daarnaast spelen de financiën een rol (het kwijtraken van het eigen risico).

Anders 22/04/2017

Kankeroverleverschap Symposium 2017: Traject & regelgeving

Ragna van Hummel presenteert een aantal feiten en cijfers. Ze maakt de wet- en regelgeving voor het verzuim meer inzichtelijk en gaat in op het traject dat gevolgd moet worden bij werkhervatting. Tenslotte vertelt ze over de pilot van de vervroegde inzet van de no-riskpoilis.

Anders 22/05/2016

1e Nationale Cancer Survivorship Symposium: Terugkeer naar werk

Terugkeer naar werk tijdens en na diagnose kanker Prof. dr. Monique Frings-Dresen (AMC, Coronel Instituut) Issues rond werkhervatting & initiatieven tot verbetering Rosemarie Jansen, verpleegkundig specialist, AYA platform RadboudUMC Dr. Eveliene Manten-Horst, kwartiermaker Nationaal AYA Platform

Anders 22/05/2016

1e Nationale Cancer Survivorship Symposium: De rol van de huisarts

Organisatie van zorg: wanneer door de huisarts, wanneer in het ziekenhuis; ervaringen met de Survivor Care app. Prof. dr. Jourik Gietema (UMCG) Effecten van eerstelijnsbegeleiding vanaf de diagnose kanker: Achtergrond en opzet van de GRIP studie.  Dr. Anne May (UMC Utrecht, Julius Centrum)