Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


ISTH 2017: Optreden van remmers en de behandeling met ITI nu en in de toekomst

Een overzicht van het nieuws vanaf de ISTH 2017 over het optreden van remmers en de behandeling met ITI.

  • Prof. Flora Peyvandi gaat in op de verschillende omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de vorming van remmers. Zij presenteert belangrijke nieuwe gegevens van een subanalyse van de SIPPET studie.
  • Prof. Rolf Ljung geeft zijn visie op het starten en stoppen van immuuntolerantie-inductie (ITI) –therapie bij hemofiliepatiënten met remmers.
  • Prof. Gili Kenet nam deze ISTH deel aan een paneldiscussie over de toekomst van ITI en de ontwikkeling van nonfactor-replacement producten.
  • Sponsors

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Congresnieuws 22/07/2017

ISTH 2017: Instellen/ meten van (dal)spiegels bij langerwerkende FVIII en/of langerwerkende FIX producten

Dr. David Keeling geeft zijn visie op het bereiken van een optimale dalspiegel met de huidige langerwerkende FIX producten. Prof. Guy Young vertelt over meetfouten in het lab bij het bepalen van spiegels van langerwerkende FVIII en langerwerkende FIX producten en legt uit waarom dit meer voorkomt met langerwerkend factor IX dan met langerwerkend factor VIII. Prof. Alok Srivastava beschrijft de impact van de inzet van lang(er)werkende FVIII en lang(er)werkende FIX producten op de behandeling van hemofiliepatiënten.

Congresnieuws 22/07/2017

ISTH 2017: PK-gestuurd doseren

Dr. Marjon Cnossen vertelt over het belang van populatie-farmacokinetiek en legt uit waar de uitdagingen liggen op het gebied van PK-gestuurd doseren. Drs. Iris van Moort geeft uitleg over de verschillende beschikbare PK-tools en bespreekt de verschillen in het profylactisch FVIII-doseeradvies dat deze tools opleveren.

Congresnieuws 22/07/2017

ISTH 2017: Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor hemofilie en VWD in ontwikkeling

Een overzicht van het nieuws over nieuwe behandelingen in ontwikkeling voor hemofilie en VWD vanaf ISTH 2017. Dr. Peter Lenting legt uit wat nanobodies zijn en op welke manieren deze kunnen worden ontwikkeld voor de behandeling van hemofilie- en VWD-patiënten. Dr. Steven Pipe geeft een overzicht van de ontwikkelingen met small molecules, met focus op de bispecifieke antilichamen en de siRNA-technologie voor de behandeling van hemofilie. Prof. John Pasi bespreekt de interimresultaten van een fase II extensiestudie naar de werking en veiligheid van fitusiran.

Congresnieuws, Nascholingen 27/09/2017

Post-ISTH 2017

Van 8 t/m 13 juli werd in Berlijn het International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) congres gehouden. Hematologie-professionals vanuit de hele wereld kwamen bijeen om de nieuwste onderzoeksdata en best practices te delen. Tijdens deze post-ISTH nascholing worden diverse interviews getoond met (inter)nationale sprekers die tijdens de ISTH hun onderzoek presenteerden of een lezing gaven. Deze worden, onder leiding van Inge Diepman, door onderstaande gasten becommentarieerd. Met: Prof. dr. Karina Meijer, internist-hematoloog, UMCG; Prof. dr. Frank Leebeek, internist-hematoloog, Erasmus MC; Prof dr. Karin Fijn van Draat, kinderarts-hematoloog, AMC. Onderwerpen zijn o.a.: Recente vorderingen met gentherapie; Andere nieuwe therapeutische behandelingsmogelijkheden voor hemofilie; (De impact hiervan op) de behandeling van remmers; Instellen/meten van (dal)spiegels bij de lang(er)werkende producten; PK-gestuurd doseren. Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd bij de NIV, NVK en V& VN.

Congresnieuws, Nascholingen 22/03/2015

Post-ISTH 2015

Deze nascholing Post ISTH gaat over een selectie uit de ontwikkelingen die zijn gepresenteerd tijdens het congres van de International Society on Thrombosis and Haemostasis in Toronto dit jaar. Programma post ISTH Welke uitdagingen zijn er bij de diagnose van Von Willebrand ziekte en wat is de rol van genotypering anno 2015? Wat kunnen we in de verre toekomst verwachten van spannende behandelconcepten als bispecifieke antilichamen, 'anti-TFPI' en 'platelet-delivered factor VIII' en hoe gaan we in de nabije toekomst om met de mogelijkheid van gentherapie en langwerkende middelen? Zeldzame stollingsziekten: wat is de impact op patiënten en wat hebben we deze patiënten anno 2015 te bieden? Gasten De presentatie van de nascholing is in handen van Inge Diepman samen met dr. Karina Meijer (UMCG), dr. Marjon Cnossen (ErasmusMC) en dr. Karin Fijn van Draat (AMC). Tijdens de nascholing komen diverse sprekers aan het woord, die tijdens de ISTH hun onderzoek presenteerden of een lezing gaven. Zij geven toelichting en leggen u verschillende casus en stellingen voor. Met medewerking van o.m. dr. Veronica Flood, dr. Ayesh Zia, prof. Craig Kessler en prof. Flora Peyvandi. Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij de NIV, NVZA, NVK & V&VN. Doelgroep Dit programma is primair bedoeld voor internist-hematologen, kinderartsen, ziekenhuisapothekers en gespecialiseerde verpleegkundigen. Programma bekijken Deze E-learning blijft minimaal tot de volgende ISTH en gedurende de geldigheid van accreditatie op deze site te zien. Klik voor meer informatie over dit congres op de website van de ISTH. Deze nascholing wordt financiëel mogelijk gemaakt door Bayer Healthcare.

Congresnieuws 22/07/2015

ISTH Toronto 2015 Highlight 5

Highlight 5: Bloedingen bij draagsters van hemofilie, internationale eenheden versus percentages, “developmental haemostasis” Dr. Robert Sidonio bespreekt of draagsters van hemofilie met een normale stollingsfactorconcentratie een verhoogde bloedingsneiging hebben. Verder gaat hij in op de vraag of er een correlatie is tussen FVIII-concentratie en bloedingsfenotype. Dr. Steve Kitchen vergelijkt de definities en het gebruik van internationale eenheden, andere eenheden en percentages en legt uit waarom er verwarring bestaat bij het gebruik van deze termen. Hij legt uit dat niet alle producenten van referentieplasma IE/dl als maat gebruiken en vertelt meer over de aanbevelingen voor langerwerkende stollingsfactoren. Dr. Heleen van Ommen behandelt alle belangrijke aspecten van de hemostase tijdens de ontwikkeling – de etiologie, wat er met de trombocyten gebeurt tijdens de neonatale periode en wat er gebeurt als neonaten ziek zijn. Ze legt ook uit welke complicaties er zijn bij een transfusie van trombocyten van een volwassene bij neonaten en wat de rol van vitamine K-deficiëntie is bij bloedingen.

Congresnieuws 22/07/2015

ISTH Toronto 2015 Highlight 4

Highlight 4: SCC Project updates (Factor VIII and IX) Dr. Maria Elisa Mancuso geeft een samenvatting van de achtergrond en het doel van het SCC project “bleeding score in hemophilia” en gaat dieper in op de studieopzet, dataverzameling en validatie van de studie. Prof.dr. Flora Peyvandi legt uit wat het mandaat, het doel en de focus is van het “standardization of post-registration surveillance” project. Zij vergelijkt dit met de huidige regelgeving van de FDA en EMA en bespreekt of de annualized bleeding rate (ABR) gebruikt kan worden als maat voor de lange-termijn effectiviteit van behandeling.

Congresnieuws 22/07/2015

ISTH Toronto 2015 Highlight 2

Highlight 2: Nieuwe therapieën ter behandeling van hemofilie Dr. Mortimer Poncz bespreekt wat de mogelijk toekomstige plaats van platelet directed gentherapie zou kunnen zijn bij de behandeling van hemofilie . Hij vergelijkt verschillende soorten gentherapie en legt uit wat de voor- en nadelen zijn en bespreekt beenmergtransplantatie in het kader van platelet-delivered factor VIII therapie. Prof. dr. Etienne Sokal bespreekt waarom behandeling met levende mesenchymale stamcellen uit het parenchymale deel van de lever een nieuwe aanpak is, welke voordelen deze behandeling heeft en hoe lang het effect aanhoudt. Ook gaat hij verder in op de veiligheid van infusie bij kinderen en hoe behandeling met een levend product gebruikt kan worden bij stollingsfactordeficiënties. Prof. dr. Paul Monahan legt uit wat het verschil is tussen het gebruik van adenovirale vectoren en adenovirus-geassocieerde virale vectoren voor gentherapie bij hemofilie B, wat er wordt gezien in klinisch onderzoek met betrekking tot de immuunrespons en hoe transaminitis behandeld kan worden.