Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


Euretina 2017: Highlight 1

Het eerste highlight vanaf de Euretina begint met de resultaten van de PLACE trial. Voor de organisatie van de Euretina waren de resultaten aanleiding om Camiel Boon spreektijd te geven tijdens het 'late breaking news' programma. In ons programma geeft hij een toelichting.

Er is nog niet zoveel onderzoek gedaan naar houdingsadviezen bij mensen met een macula-aan netvliesloslating. Reden voor Henk de Jong om te onderzoeken of deze methode echt helpt. In Barcelona presenteerde hij de resultaten.

Tenslotte kijkt Jan van Meurs terug op zijn jaar als President van Euretina. Wat heeft hij bereikt en wat raadt hij zijn opvolger aan?

  • Sponsors

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Congresnieuws 22/09/2017

Euretina 2017: Highlight 2

In dit tweede highlight gaat Caroline Klaver in op de mogelijkheden die nieuwe DNA-technieken in de toekomst zullen bieden. Genmodificatie is daar één van de voorbeelden van. Peter van Etten onderzocht of het afplakken van beide ogen bij dreigende netvliesloslating zinvol is. Een onderzoek met verrassende resultaten. De I FAN Club komt ieder jaar bij elkaar om casussen met elkaar door te nemen. Mary van Schoonveld geeft een toelichting bij een bijzondere casus die dit jaar werd gepresenteerd. Elon van Dijk geeft een toelichting over het onderzoek waarin de vraag centraal staat hoe de centrale dikte van de retina bij cCSC gemeten moet worden.

Congresnieuws 22/09/2017

Euretina 2017: Highlight 3

Jan Keunen geeft zijn persoonlijke top-3 van tijdens de Euretina bekend gemaakte onderzoeksresultaten. Eén van de jaarlijkse hoogtepunten van Euretina is het Amsterdam Retina Debate. De kans is groot dat uit één van de debatten van dit jaar een uniek samenwerkingsverband ontstaat. Sarit Lesnik Oberstein legt uit waarom. PCV komt bij Europeanen vaker voor dan tot nu toe werd aangenomen. Danial Mohabati komt daarom met een aantal aanbevelingen voor de praktijk. Tenslotte gaat Elon van Dijk in op zijn posterpresentatie: PDT in cCSC with subretinal fluid outside the fovea. Deze highlight-interviews zijn financieel mede mogelijk gemaakt door Bayer.

Congresnieuws 22/09/2016

Euretina 2016: Camiel Boon

Prof. Dr. Camiel Boon bespreekt de ontwikkelingen bij centrale sereuze chorioretinopathie en vertelt verder over zijn standpunt tijdens het 2e debat van het Amsterdam Retina Debate over de plaats van OCT-angiografie.

Congresnieuws 22/09/2016

Euretina 2016: Jan van Meurs

Prof. dr. Jan van Meurs bespreekt wederom de ontwikkelingen in de vitroretinale chirurgie met dit keer extra aandacht voor de acute submaculaire bloeding.

Congresnieuws 22/09/2016

Euretina 2016: Jean Francois Korobelnik

Prof. dr. Jean Francois Korobelnik vergelijkt de resultaten van real life studies met anti-VEGF agents en gerandomiseerde trials en probeert de verschillen te verklaren.