Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


ECCO 2017: Highlights Borstkanker: locale therapie

Prof. dr. Emiel Rutgers becommentarieert onder meer de OTOASOR trial fase III over de optimale behandeling van borstkanker na de vaststelling van een positieve schildwachtklier. Ook geeft hij zijn reactie op de ontvangst van de ECCO Award voor Klinisch Onderzoek.

  • Sponsors

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Congresnieuws 22/02/2017

ECCO 2017: Highlight Urogenitale tumoren

Een selectie uit het urogenitale tumoren programma van ECCO2017:   Professor Robert Huddart van het Institute of Cancer Research in Londen onderzocht de beste behandeling (chemotherapie of –radiatie) van patiënten met spierinvasieve blaaskanker in de BC2001 trial. Hier brengt hij een subanalyse naar de kwaliteit van leven van deze specifieke patiëntengroep. Dr. Mieke van Hemelrijck onderzocht de overgang van active surveillance (AS) naar watchful waiting (WW) in patiënten met laagrisicoprostaatkanker. Tijdens ECCO besprak ze haar bevindingen. Ook legt ze uit over het PCBaSeTraject, wat de basis vormt van deze studie. Dr. Andrea Necchi onderzocht in de KEYNOTE-045 studie de werking van pembrolizumab versus chemotherapie (paclitaxel, docetaxel of vinflumine) voor patiënten met eerder behandelde gemetastaseerd urotheel kanker.

Congresnieuws 22/02/2017

ECCO 2017: Highlight Melanoom

Een overzicht van het nieuws voor het melanoom vanaf ECCO2017 door prof. dr. Christian Blank: De impact van LDH op de effectiviteit van pembrolizumab en ipilimumab in patiënten met vergevorderd melanoom (KEYNOTE 006 studie). Neoadjuvante behandeling met gecombineerde immunotherapie om volledige chirurgische resectie mogelijk te maken bij patiënten met BRAF-gemuteerd, voorafgaand niet-resectabel vergevorderd melanoom (REDuCTOR studie).

Congresnieuws 22/02/2017

ECCO 2017: Highlight Colorectale tumoren

Prof. dr. Kees Punt leidt de SALTO-studie. In deze studie wordt de werking van S-1 versus capecitabine onderzocht als eerstgekozen behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom en welk van deze twee medicijnen de voorkeur dient, kijkend naar de bijwerking hand-voet-syndroom (HFS). Drs. Koen Rovers bespreekt de onderzoeksresultaten van zijn observationele studie naar de overlevingskans van patiënten met colorectaal carcinoom met peritoneale metastasen die worden behandeld in diverse (wel/ niet HIPEC-) ziekenhuizen.

Congresnieuws 22/02/2017

ECCO 2017: Borstkanker systemische therapie

Dr. Gabe Sonke onderzocht in de MONALEESA-2 studie de effectiviteit en veiligheid van ribociclib en letrozol bij patiënten met gemetastaseerd HR+, HER2- mammacarcinoom. Hier brengt hij een subanalyse naar de effectiviteit en veiligheid van dezelfde twee medicijnen in ouderen met gemetastaseerd HR+, HER2- mammacarcinoom.

Congresnieuws 22/02/2017

ECCO 2017: Highlight Kanker Overleverschap

Drs. Hanneke Poort deed onderzoek naar de prevalentie van ernstige vermoeidheidsklachten bij adolescenten en jong volwassen (AYA’s) kankerpatiënten. Ook keek zij naar de impact op hun kwaliteit van leven en daarmee samenhangende factoren.

Congresnieuws 22/03/2015

ECC 2015: Oncologie Journaals

Van 25 t/m 29 september vond in Wenen het 18e ECCO en het 40st ESMO European Cancer Congress plaats. Wat zijn de belangrijkste nieuwe resultaten, hoe moeten we die interpreteren en welke impact hebben zij op de dagelijkse praktijk van nu en in de nabije toekomst? Dit zijn de vragen die aan bod komen in vier Oncologie Journaals onder leiding van presentatrice Shannon Plaxton. Daarnaast een viertal programma's onder leiding van een Nederlandse gast-interviewer, waarbij een specifieke onderwerp nader onder de loep wordt genomen. Er is aandacht voor immunotherapie, resistentie op endocriene therapie, en targeted therapie bij longkanker. Oncologie Journaal 1 Prof. dr. Elsken van der Wall (UMC Utrecht) ECC-update mammacarcinoom Naar dit Oncologie Journaal Programma met gast-interviewers dr. Jolien Tol en dr. Karin Beelen: prof. dr. John Haanen (NKI-AVL Amsterdam) & prof. Thomas Powles (Barts Cancer Insitute Londen) - Update immunotherapie Bekijk dit programma Oncologie Journaal 2 Dr. José Belderbos (NKI-AVL Amsterdam) - ECC- & WCLC-update radiotherapie bij longcarcinoom Naar dit Oncologie Journaal Programma met gast-interviewer dr. Judith Herder: dr. Benjamin Besse (Gustave Roussy Villejuif) - Gerichte therapieên in longkanker: praktische uitdagingen voor vandaag en in de toekomst Bekijk dit programma Oncologie Journaal 3 Dr. Jeroen Hiltermann (UMC Groningen) - ECC- & WCLC-update systemische therapie bij longkanker Naar dit Oncologie Journaal Programma met gast-interviewer dr. Joop de Langen: dr. Enrequita Felip (Val d'Hebron Barcelona) - Status van immunotherapie in longkanker Bekijk dit programma  Oncologie Journaal 4 Dr. Miriam Koopman (UMC Utrecht) - ECC-update GE-tumoren Naar dit Oncologie Journaal Programma met gast-interviewers dr. Karin Beelen en dr. Jolien Tol: prof. Suzanne Fuqua (Baylor College of Medicine Houston) - Resistentiemechanismen & endocriene therapie Bekijk dit programma

Congresnieuws 20/10/2018

Interviews vanaf de ESMO 2018

Van 19 t/m 23 oktober wordt het European Society for Medical Oncology symposium (ESMO) in München, Duitsland, gehouden. MEDtalks Oncology brengt u een aantal ‘highlight interviews’ waarin oncologie experts toelichting geven over hun top 3 aan belangrijkste nieuwe onderzoeksresultaten en ontwikkelingen die op de ESMO zijn gepresenteerd. Daarnaast worden belangrijke studies toegelicht in ‘in depth interviews’. De interviews zijn daags na het congres te zien.  Er wordt o.a. aandacht besteed aan Mammacarcinoom; Melanoom; Gynaecologische tumoren; GU tumoren; GE tumoren Met medewerking van o.a.: Heinz-Josef Lenz, MD – USC, Norris Comprehensive Cancer Center, Los Angeles, USA Alex Hoyle, MBChB, MRCS – oncologist, The Christie and Salford Royal Hospitals, Manchester, UK Prof. dr. John Haanen – internist-oncoloog, NKI-AvL, Amsterdam Dr. Nelleke Ottevanger – internist-oncoloog, Radboudumc, Nijmegen Prof. dr. Hanneke van Laarhoven – internist-oncoloog, AMC, Amsterdam Prof. dr. Christian Blank – internist-oncoloog, NKI-AvL, Amsterdam Live nascholingen Woensdag 24 oktober kunt u ook twee live nascholingen volgen; ‘ESMO 2018 in review algemene oncologie’ en ‘ESMO 2018 in review longoncologie’. Samen met experts en een kritisch panel zal presentatrice Inge Diepman het belangrijkste nieuws toelichten, becommentariëren en een vertaalslag maken naar de Nederlandse praktijk. Voor de nascholing over algemene oncologie zal accreditatie worden aangevraagd bij de NIV. Voor de nascholing over longoncologie wordt accreditatie aangevraagd bij de NVALT. Meer info op: https://www.medtalks.eu/esmo2018 en https://www.medtalks.eu/esmo2018inreview

Congresnieuws, Nascholingen 22/09/2016

Nascholing: Terugblik op ESMO 2016

Naar aanleiding van de ESMO (7 t/m 11 oktober, Kopenhagen) brengt OncologieTV dit geaccrediteerde programma. Onder leiding van presentatrice Inge Diepman wordt met diverse gasten teruggeblikt op de ESMO en wordt met een deskundig panel uitgebreid gediscussieerd over de impact van de nieuwe data op de praktijk. Ook komen diverse ESMO-gangers en sprekers op het congres middels een video-interview aan het woord. Met medewerking van: prof. dr. Egbert Smit, NKI-AVL, Amsterdam dr. Nelleke Ottevanger, Radboud UMC Nijmegen dr. Gabe Sonke, NKI-AVL, Amsterdam dr. Karin Beelen, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft dr. Ester Siemerink, Ziekenhuisgroep Twente, Hengelo dr. Marjolein Homs, ErasmusMC, Rotterdam Programma Met aandacht voor o.a. nieuwe ontwikkelingen voor het hormoongevoelige, gemetastaseerde mammacarcinoom op het gebied van CDK4/6 remmers, mTOR remming en de inzet van fulvestrant immunotherapie bij o.a. longkanker en blaaskanker adjuvante therapie bij nierkanker selectie van patiënten voor PARPremming bij ovariumcarcinoom Accreditatie Accreditatie wordt aangevraagd bij de NIV, NVALT en V&VN. Doelgroep Dit programma is primair bedoeld voor internist-oncologen (i.o.), longartsen (i.o.) en gespecialiseerde verpleegkundigen.