Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


ECC 2015: Oncologie Journaals

Van 25 t/m 29 september vond in Wenen het 18e ECCO en het 40st ESMO European Cancer Congress plaats. Wat zijn de belangrijkste nieuwe resultaten, hoe moeten we die interpreteren en welke impact hebben zij op de dagelijkse praktijk van nu en in de nabije toekomst? Dit zijn de vragen die aan bod komen in vier Oncologie Journaals onder leiding van presentatrice Shannon Plaxton. Daarnaast een viertal programma's onder leiding van een Nederlandse gast-interviewer, waarbij een specifieke onderwerp nader onder de loep wordt genomen. Er is aandacht voor immunotherapie, resistentie op endocriene therapie, en targeted therapie bij longkanker.

Oncologie Journaal 1

  • Prof. dr. Elsken van der Wall (UMC Utrecht)
  • ECC-update mammacarcinoom

Naar dit Oncologie Journaal

Programma met gast-interviewers dr. Jolien Tol en dr. Karin Beelen:

  • prof. dr. John Haanen (NKI-AVL Amsterdam) & prof. Thomas Powles (Barts Cancer Insitute Londen) - Update immunotherapie

Bekijk dit programma

Oncologie Journaal 2

  • Dr. José Belderbos (NKI-AVL Amsterdam) - ECC- & WCLC-update radiotherapie bij longcarcinoom

Naar dit Oncologie Journaal

Programma met gast-interviewer dr. Judith Herder:

  • dr. Benjamin Besse (Gustave Roussy Villejuif) - Gerichte therapieên in longkanker: praktische uitdagingen voor vandaag en in de toekomst

Bekijk dit programma

Oncologie Journaal 3

  • Dr. Jeroen Hiltermann (UMC Groningen) - ECC- & WCLC-update systemische therapie bij longkanker

Naar dit Oncologie Journaal

Programma met gast-interviewer dr. Joop de Langen:

  • dr. Enrequita Felip (Val d'Hebron Barcelona) - Status van immunotherapie in longkanker

Bekijk dit programma 

Oncologie Journaal 4

Dr. Miriam Koopman (UMC Utrecht) - ECC-update GE-tumoren

Naar dit Oncologie Journaal

Programma met gast-interviewers dr. Karin Beelen en dr. Jolien Tol:

  • prof. Suzanne Fuqua (Baylor College of Medicine Houston) - Resistentiemechanismen & endocriene therapie

Bekijk dit programma

Gerelateerde publicaties

Congresnieuws, Nascholingen

Nascholing: Terugblik op ESMO 2016

Naar aanleiding van de ESMO (7 t/m 11 oktober, Kopenhagen) brengt OncologieTV dit geaccrediteerde programma. Onder leiding van presentatrice Inge Diepman wordt met diverse gasten teruggeblikt op de ESMO en wordt met een deskundig panel uitgebreid gediscussieerd over de impact van de nieuwe data op de praktijk. Ook komen diverse ESMO-gangers en sprekers op het congres middels een video-interview aan het woord. Met medewerking van: prof. dr. Egbert Smit, NKI-AVL, Amsterdam dr. Nelleke Ottevanger, Radboud UMC Nijmegen dr. Gabe Sonke, NKI-AVL, Amsterdam dr. Karin Beelen, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft dr. Ester Siemerink, Ziekenhuisgroep Twente, Hengelo dr. Marjolein Homs, ErasmusMC, Rotterdam Programma Met aandacht voor o.a. nieuwe ontwikkelingen voor het hormoongevoelige, gemetastaseerde mammacarcinoom op het gebied van CDK4/6 remmers, mTOR remming en de inzet van fulvestrant immunotherapie bij o.a. longkanker en blaaskanker adjuvante therapie bij nierkanker selectie van patiënten voor PARPremming bij ovariumcarcinoom Accreditatie Accreditatie wordt aangevraagd bij de NIV, NVALT en V&VN. Doelgroep Dit programma is primair bedoeld voor internist-oncologen (i.o.), longartsen (i.o.) en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Congresnieuws

ECCO 2017: Highlight Urogenitale tumoren

Een selectie uit het urogenitale tumoren programma van ECCO2017:   Professor Robert Huddart van het Institute of Cancer Research in Londen onderzocht de beste behandeling (chemotherapie of –radiatie) van patiënten met spierinvasieve blaaskanker in de BC2001 trial. Hier brengt hij een subanalyse naar de kwaliteit van leven van deze specifieke patiëntengroep. Dr. Mieke van Hemelrijck onderzocht de overgang van active surveillance (AS) naar watchful waiting (WW) in patiënten met laagrisicoprostaatkanker. Tijdens ECCO besprak ze haar bevindingen. Ook legt ze uit over het PCBaSeTraject, wat de basis vormt van deze studie. Dr. Andrea Necchi onderzocht in de KEYNOTE-045 studie de werking van pembrolizumab versus chemotherapie (paclitaxel, docetaxel of vinflumine) voor patiënten met eerder behandelde gemetastaseerd urotheel kanker.

Congresnieuws

ESMO 2017 in-depth: Neoadjuvante chemotherapie bij het cervixcarcinoom

Prof. Sudeep Gupta, oncoloog in het Tata Memorial Hospital in Mumbai, licht de resultaten toe van zijn onderzoek, waarbij zij neoadjuvante chemotherapie gevolgd door chirurgie vergeleken met concurrent chemoradiotherapie in de behandeling van lokaal gevorderd cervixcarcinoom. Deze resultaten presenteerde hij op ESMO 2017 tijdens de tweede presidential sessie.  

Congresnieuws

ESMO 2016: Highlights urogenitale tumoren

Een selectie van het nieuws voor de urogenitale tumoren vanaf de ESMO 2016: Prof. dr. John Haanen: S-TRAC en CABOSUN studies bij het niercelcarcinoom. Dr. Christopher Sweeney: Update CHAARTED & overview nieuwe data prostaatcarcinoom. Prof. dr. John Haanen: Nieuwe data voor nivolumab en pembrolizumab bij het uitgezaaide blaascarcinoom (CHECKMATE 275 en KEYNOTE-052).

Nascholingen, Congresnieuws

Nascholing: ESMO 2017 in review

Van 8 t/m 12 september vond dit jaar de ESMO plaats in het zonnige Madrid. MEDtalks was hier bij en zet in de nascholing ESMO 2017 in review de belangrijkste onderzoeksresultaten voor u op een rij. Tijdens deze nascholing worden de studieresultaten toegelicht door verschillende experts en zal er uitgebreid aandacht zijn voor de impact op de dagelijkse praktijk. Een kritisch panel van oncologen zullen vragen voorleggen aan de deskundigen. Ook u kunt tijdens deze live nascholing uw vragen insturen. Er zal o.a. aandacht zijn voor de ontwikkelingen op het gebied van borstkanker, longkanker en melanomen. Expertpanel: Dr. Marleen Kok, internist-oncoloog NKI-AvL Prof. dr. Christian Blank, internist-oncoloog NKI-AvL Prof. dr. Joachim Aerts, longarts Erasmus MC Vragenpanel: Dr. Jolien Tol, internist-oncoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis Dr. Karin Beelen, internist-oncoloog Reinier de Graaf Ziekenhuis Dr. Klaar Maas, longarts, Haaglanden MC Dr. Annemarie Becker-Commissaris, longarts, VUMC

Congresnieuws

ESMO 2014: Journaal 2

In het tweede Oncologie Journaal vanaf de ESMO in Madrid: dr. Annemieke Cats en prof. dr. Egbert Smit over gastro-intestinale tumoren respectievelijk longkanker. Met o.a. Eerste stappen bij precision medicine bij het maagcarcinoom. Anti-EGFR versus anti-VEGF bij RAS-wildtype gemetastaseerd colorectaal carcinoom. De mate waarin geneesmiddel-interacties leiden tot medische interventies. Doorgaan met een EGFR-remmer na progressie op een EGFR-remmer: moeten we dat wel doen (IMPRESS-studie)? Wat levert immuuntherapie bij longkanker: vaccins (MAGRIT-studie) en anti-PD1?

Congresnieuws

ESMO 2014: Journaal 1

In het Oncologie Journaal vanaf de ESMO in Madrid aandacht voor melanomen, hoofdhalstumoren en palliatieve en ondersteunende zorg met dr. Christian Blank, dr. Carla van Herpen en dr. Lia van Zuylen. Met o.a. Combineren van BRAF-remmer en MEK remmer bij het BRAF-gemuteerd gemetastaseerd melanoom. Immuuntherapie anti-PD1 bij melanomen en nu ook in ontwikkeling bij hoofdhalstumoren. Targeted therapie bij speekselkliertumoren. Ghreline agonist anamorelin: wat is de waarde bij het anomie-cachexie syndroom? Chemotherapie in de palliatieve fase: starten of niet starten?

Congresnieuws

ESMO 2017 highlights: Hoofd-halstumoren

Dr. Jan Buter, internist-oncoloog in het VUMC, bespreekt zijn selectie van het belangrijkste nieuws van ESMO 2017 voor hoofd-halstumoren. Het gebruik van ‘comprehensive geriatric assessment’ in de keuze voor behandeling bij de oudere patiënt Nederlands onderzoek in de posterdiscussie sessie op het gebied van speekselkliertumoren De resultaten van de fase 3 KEYNOTE-040 studie die de waarde van pembrolizumab onderzocht in de tweedelijnsbehandeling van hoofd-halstumoren