Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


EAHAD 2016: Highlight 2 – Hemofilie A

In deze highlight aandacht voor hemofilie A met origineel onderzoek, updates van SIPPET, FranceCoag en RODIN en een casusbespreking. U hoort onder andere of de expressie van PDI het verschil in bloedingsfenotype in hemofilie A (deels) zou kunnen verklaren en wat de waarde van TGA is als diagnostische test.

Sprekers:

  • Elena Santagostino, MD PhD, Maggiore Hospital Policlinico, Milan: TGA for testing of hemostatic effectiveness of fVIII concentrates in patients with Hemophilia A and inhibitors: in vitro results from the predicTGA study
  • Prof. Cédric Hermans, MD, St-Luc University Hospital, Brussels: Updates van SIPPET, FranceCoag en RODIN: Verband tussen soorten FVIII concentraten en remmervorming
  • Katharina Holstein, MD, University Medical Centre, Hamburg: Expression and release of platelet protein disulfide isomerase (PDI) is increased in patients with hemophilia A
  • Prof. dr. Karin Fijnvandraat, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam: Casus - Multidisciplinaire aanpak en ITI bij remmers

De EAHAD 2016 highlights worden financieel ondersteund door Bayer.

  • Sponsors

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Congresnieuws 22/06/2016

EAHAD 2016: Highlight 4 - Onderzoek, beleid rondom EHL moleculen, GGZ

In deze highlight behandelen drie Nederlandse experts belangrijke onderwerpen die in de overige highlights niet aan bod zijn gekomen. Besproken worden: de toekomst van onderzoek binnen de hemofilie, de implementatie van EHL-moleculen en de plaats van psychosociale hulp in het behandeltraject. Sprekers: Dr. Marjon Cnossen, Erasmus MC, Rotterdam: Evidence based hemofilie en overwegingen bij het gebruik van EHL moleculen in Europa Prof. dr. Karin Fijnvandraat, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam: Casus - het belang van psychosociale ondersteuning Dr. Lotte Haverman, Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam: Aspecten van de psychosociale ondersteuning

Congresnieuws 22/06/2016

EAHAD 2016: Highlight 3 – Musculoskeletale complicaties

Highlight drie behandelt musculoskeletale problemen bij hemofilie. Nu hemofiliepatienten ouder worden blijkt dat er onder hen een verhoogde prevalentie van osteoporose is. De oorzaken en behandeling hiervan worden voor u uiteengezet. Verder wordt er onder andere een nieuwe invalshoek gegeven voor de behandeling van inflammatie bij gewrichtsbloedingen. Sprekers: Prof. Alok Srivastava, MD, Christian Medical College, Vellore: Lage dosis profylaxe en behandeling van gewrichtsontsteking als gevolg van gewrichtsbloedingen Mehdi Osooli, M.Sc., Lund University: Joint outcomes in mild hemophilia: a register based study Björn Rosengren, MD PhD, Skåne University Hospital, Malmö: Omgaan met osteoporose bij hemofiliepatiënten

Congresnieuws 22/06/2016

EAHAD 2016: Highlight 1 – Ziekte van Von Willebrand

In deze highlight een uiteenzetting van de subclassificatie van VWD, Zweeds onderzoek naar herevaluatie van de diagnose VWD en Frans onderzoek naar de impact van genotypering op de therapiekeuze bij patienten met VWD2B: kan desmopressine toch ingezet worden bij kleine chirurgie? Sprekers: Carolyn Millar, MD, Hammersmith Hospital, London: De zin en onzin van subclassificatie van VWD Vuokko Jokela, MD, Helsinki University Central Hospital: Impact of platelet function on clinical phenotypes in Von Willebrand Disease: re-evaluation of 83 patient with historical diagnosis Lucia Rugeri, MD, Hôpital Cardiologique, Lyon: Genotyping might help therapeutic decision making in patients with Von Willebrand Disease type 2B (VWD2B) De EAHAD 2016 highlights worden financieel ondersteund door Bayer B.V.

Congresnieuws 22/07/2017

ISTH 2017: Instellen/ meten van (dal)spiegels bij langerwerkende FVIII en/of langerwerkende FIX producten

Dr. David Keeling geeft zijn visie op het bereiken van een optimale dalspiegel met de huidige langerwerkende FIX producten. Prof. Guy Young vertelt over meetfouten in het lab bij het bepalen van spiegels van langerwerkende FVIII en langerwerkende FIX producten en legt uit waarom dit meer voorkomt met langerwerkend factor IX dan met langerwerkend factor VIII. Prof. Alok Srivastava beschrijft de impact van de inzet van lang(er)werkende FVIII en lang(er)werkende FIX producten op de behandeling van hemofiliepatiënten.

Congresnieuws 22/07/2017

ISTH 2017: PK-gestuurd doseren

Dr. Marjon Cnossen vertelt over het belang van populatie-farmacokinetiek en legt uit waar de uitdagingen liggen op het gebied van PK-gestuurd doseren. Drs. Iris van Moort geeft uitleg over de verschillende beschikbare PK-tools en bespreekt de verschillen in het profylactisch FVIII-doseeradvies dat deze tools opleveren.

Congresnieuws 22/07/2017

ISTH 2017: Optreden van remmers en de behandeling met ITI nu en in de toekomst

Een overzicht van het nieuws vanaf de ISTH 2017 over het optreden van remmers en de behandeling met ITI. Prof. Flora Peyvandi gaat in op de verschillende omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de vorming van remmers. Zij presenteert belangrijke nieuwe gegevens van een subanalyse van de SIPPET studie. Prof. Rolf Ljung geeft zijn visie op het starten en stoppen van immuuntolerantie-inductie (ITI) –therapie bij hemofiliepatiënten met remmers. Prof. Gili Kenet nam deze ISTH deel aan een paneldiscussie over de toekomst van ITI en de ontwikkeling van nonfactor-replacement producten.

Congresnieuws 22/07/2017

ISTH 2017: Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor hemofilie en VWD in ontwikkeling

Een overzicht van het nieuws over nieuwe behandelingen in ontwikkeling voor hemofilie en VWD vanaf ISTH 2017. Dr. Peter Lenting legt uit wat nanobodies zijn en op welke manieren deze kunnen worden ontwikkeld voor de behandeling van hemofilie- en VWD-patiënten. Dr. Steven Pipe geeft een overzicht van de ontwikkelingen met small molecules, met focus op de bispecifieke antilichamen en de siRNA-technologie voor de behandeling van hemofilie. Prof. John Pasi bespreekt de interimresultaten van een fase II extensiestudie naar de werking en veiligheid van fitusiran.

Congresnieuws, Nascholingen 27/09/2017

Post-ISTH 2017

Van 8 t/m 13 juli werd in Berlijn het International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) congres gehouden. Hematologie-professionals vanuit de hele wereld kwamen bijeen om de nieuwste onderzoeksdata en best practices te delen. Tijdens deze post-ISTH nascholing worden diverse interviews getoond met (inter)nationale sprekers die tijdens de ISTH hun onderzoek presenteerden of een lezing gaven. Deze worden, onder leiding van Inge Diepman, door onderstaande gasten becommentarieerd. Met: Prof. dr. Karina Meijer, internist-hematoloog, UMCG; Prof. dr. Frank Leebeek, internist-hematoloog, Erasmus MC; Prof dr. Karin Fijn van Draat, kinderarts-hematoloog, AMC. Onderwerpen zijn o.a.: Recente vorderingen met gentherapie; Andere nieuwe therapeutische behandelingsmogelijkheden voor hemofilie; (De impact hiervan op) de behandeling van remmers; Instellen/meten van (dal)spiegels bij de lang(er)werkende producten; PK-gestuurd doseren. Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd bij de NIV, NVK en V& VN.