Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


EAHAD 2016: Highlight 1 – Ziekte van Von Willebrand

In deze highlight een uiteenzetting van de subclassificatie van VWD, Zweeds onderzoek naar herevaluatie van de diagnose VWD en Frans onderzoek naar de impact van genotypering op de therapiekeuze bij patienten met VWD2B: kan desmopressine toch ingezet worden bij kleine chirurgie?

Sprekers:

  • Carolyn Millar, MD, Hammersmith Hospital, London: De zin en onzin van subclassificatie van VWD
  • Vuokko Jokela, MD, Helsinki University Central Hospital: Impact of platelet function on clinical phenotypes in Von Willebrand Disease: re-evaluation of 83 patient with historical diagnosis
  • Lucia Rugeri, MD, Hôpital Cardiologique, Lyon: Genotyping might help therapeutic decision making in patients with Von Willebrand Disease type 2B (VWD2B)

De EAHAD 2016 highlights worden financieel ondersteund door Bayer B.V.

  • Sponsors

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Congresnieuws 22/06/2016

EAHAD 2016: Highlight 4 - Onderzoek, beleid rondom EHL moleculen, GGZ

In deze highlight behandelen drie Nederlandse experts belangrijke onderwerpen die in de overige highlights niet aan bod zijn gekomen. Besproken worden: de toekomst van onderzoek binnen de hemofilie, de implementatie van EHL-moleculen en de plaats van psychosociale hulp in het behandeltraject. Sprekers: Dr. Marjon Cnossen, Erasmus MC, Rotterdam: Evidence based hemofilie en overwegingen bij het gebruik van EHL moleculen in Europa Prof. dr. Karin Fijnvandraat, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam: Casus - het belang van psychosociale ondersteuning Dr. Lotte Haverman, Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam: Aspecten van de psychosociale ondersteuning

Congresnieuws 22/06/2016

EAHAD 2016: Highlight 3 – Musculoskeletale complicaties

Highlight drie behandelt musculoskeletale problemen bij hemofilie. Nu hemofiliepatienten ouder worden blijkt dat er onder hen een verhoogde prevalentie van osteoporose is. De oorzaken en behandeling hiervan worden voor u uiteengezet. Verder wordt er onder andere een nieuwe invalshoek gegeven voor de behandeling van inflammatie bij gewrichtsbloedingen. Sprekers: Prof. Alok Srivastava, MD, Christian Medical College, Vellore: Lage dosis profylaxe en behandeling van gewrichtsontsteking als gevolg van gewrichtsbloedingen Mehdi Osooli, M.Sc., Lund University: Joint outcomes in mild hemophilia: a register based study Björn Rosengren, MD PhD, Skåne University Hospital, Malmö: Omgaan met osteoporose bij hemofiliepatiënten

Congresnieuws 22/06/2016

EAHAD 2016: Highlight 2 – Hemofilie A

In deze highlight aandacht voor hemofilie A met origineel onderzoek, updates van SIPPET, FranceCoag en RODIN en een casusbespreking. U hoort onder andere of de expressie van PDI het verschil in bloedingsfenotype in hemofilie A (deels) zou kunnen verklaren en wat de waarde van TGA is als diagnostische test. Sprekers: Elena Santagostino, MD PhD, Maggiore Hospital Policlinico, Milan: TGA for testing of hemostatic effectiveness of fVIII concentrates in patients with Hemophilia A and inhibitors: in vitro results from the predicTGA study Prof. Cédric Hermans, MD, St-Luc University Hospital, Brussels: Updates van SIPPET, FranceCoag en RODIN: Verband tussen soorten FVIII concentraten en remmervorming Katharina Holstein, MD, University Medical Centre, Hamburg: Expression and release of platelet protein disulfide isomerase (PDI) is increased in patients with hemophilia A Prof. dr. Karin Fijnvandraat, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam: Casus - Multidisciplinaire aanpak en ITI bij remmers De EAHAD 2016 highlights worden financieel ondersteund door Bayer.

Congresnieuws 22/07/2017

ISTH 2017: Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor hemofilie en VWD in ontwikkeling

Een overzicht van het nieuws over nieuwe behandelingen in ontwikkeling voor hemofilie en VWD vanaf ISTH 2017. Dr. Peter Lenting legt uit wat nanobodies zijn en op welke manieren deze kunnen worden ontwikkeld voor de behandeling van hemofilie- en VWD-patiënten. Dr. Steven Pipe geeft een overzicht van de ontwikkelingen met small molecules, met focus op de bispecifieke antilichamen en de siRNA-technologie voor de behandeling van hemofilie. Prof. John Pasi bespreekt de interimresultaten van een fase II extensiestudie naar de werking en veiligheid van fitusiran.

Congresnieuws, Nascholingen 27/09/2017

Nascholing: Post-ISTH 2017

Van 8 t/m 13 juli werd in Berlijn het International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) congres gehouden. Hematologie-professionals vanuit de hele wereld kwamen bijeen om de nieuwste onderzoeksdata en best practices te delen. Tijdens deze post-ISTH nascholing worden diverse interviews getoond met (inter)nationale sprekers die tijdens de ISTH hun onderzoek presenteerden of een lezing gaven. Deze worden, onder leiding van Inge Diepman, door onderstaande gasten becommentarieerd. Met: Prof. dr. Karina Meijer, internist-hematoloog, UMCG; Prof. dr. Frank Leebeek, internist-hematoloog, Erasmus MC; Prof dr. Karin Fijn van Draat, kinderarts-hematoloog, AMC. Onderwerpen zijn o.a.: Recente vorderingen met gentherapie; Andere nieuwe therapeutische behandelingsmogelijkheden voor hemofilie; (De impact hiervan op) de behandeling van remmers; Instellen/meten van (dal)spiegels bij de lang(er)werkende producten; PK-gestuurd doseren. Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd bij de NIV, NVK en V& VN.

Congresnieuws, Nascholingen 22/03/2016

Nascholing: Post-WFH 2016

Nascholing Post-WFH 2016 Van 24-28 juli vond het WFH 2016 World Congress plaats in Orlando. Experts vanuit de hele wereld presenteerden het belangrijkste nieuws op het gebied van hemofilie en andere stollingsstoornissen. Naar aanleiding van het WFH World Congress brengt MEDtalks een interactieve nascholing: de post-wfh 2016. Tijdens deze post-WFH nascholing worden diverse interviews getoond met internationale sprekers die tijdens het WFH hun onderzoek presenteerden of een lezing gaven. Deze worden door de panelleden becommentarieerd. Met aandacht voor o.a. uitdagingen in de praktijk bij de inzet van lang(er)werkende stollingsfactoren; verworven Von Willebrand syndroom; gentherapie nu en in de nabije toekomst; profylaxe en praktijk.  Met medewerking van: prof. dr. Karina Meijer, hematoloog, UMCG dr. Samantha Gouw, kinderarts, fellow kinderhematologie AMC Marlène Beijlevelt, hemofilieverpleegkundige, AMC Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij de NIV, NVZA, NVK & V&VN. Doelgroep Dit programma is primair bedoeld voor internist-hematologen, kinderartsen, ziekenhuisapothekers en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Congresnieuws, Nascholingen 22/03/2015

Nascholing: Post-ISTH 2015

Deze nascholing Post ISTH gaat over een selectie uit de ontwikkelingen die zijn gepresenteerd tijdens het congres van de International Society on Thrombosis and Haemostasis in Toronto dit jaar. Programma post ISTH Welke uitdagingen zijn er bij de diagnose van Von Willebrand ziekte en wat is de rol van genotypering anno 2015? Wat kunnen we in de verre toekomst verwachten van spannende behandelconcepten als bispecifieke antilichamen, 'anti-TFPI' en 'platelet-delivered factor VIII' en hoe gaan we in de nabije toekomst om met de mogelijkheid van gentherapie en langwerkende middelen? Zeldzame stollingsziekten: wat is de impact op patiënten en wat hebben we deze patiënten anno 2015 te bieden? Gasten De presentatie van de nascholing is in handen van Inge Diepman samen met dr. Karina Meijer (UMCG), dr. Marjon Cnossen (ErasmusMC) en dr. Karin Fijn van Draat (AMC). Tijdens de nascholing komen diverse sprekers aan het woord, die tijdens de ISTH hun onderzoek presenteerden of een lezing gaven. Zij geven toelichting en leggen u verschillende casus en stellingen voor. Met medewerking van o.m. dr. Veronica Flood, dr. Ayesh Zia, prof. Craig Kessler en prof. Flora Peyvandi. Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij de NIV, NVZA, NVK & V&VN. Doelgroep Dit programma is primair bedoeld voor internist-hematologen, kinderartsen, ziekenhuisapothekers en gespecialiseerde verpleegkundigen. Programma bekijken Deze E-learning blijft minimaal tot de volgende ISTH en gedurende de geldigheid van accreditatie op deze site te zien. Klik voor meer informatie over dit congres op de website van de ISTH. Deze nascholing wordt financiëel mogelijk gemaakt door Bayer Healthcare.

Congresnieuws 02/05/2018

Highlight interviews vanaf de WFH 2018

Van 20 t/m 24 mei is het tweejaarlijkse World Federation of Hemophilia Congress (WFH) in Glasgow, Schotland, gehouden. MEDtalks Hematology brengt u de belangrijkste nieuwe onderzoeksresultaten en ontwikkelingen op het gebied van hemofilie in de vorm van een aantal interviews met nationale en internationale hematologie-professionals.  Er wordt aandacht besteed aan: genetische profielen; langerwerkende stollingsproducten;  gentherapie; gewrichtsschade; management en organisatie; factor productwisselingen & remmervorming  Met medewerking van o.a.: Steve Kitchen, PhD - klinisch wetenschapper, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, VK; Dr. Marina Cavazzana - kinder-hematoloog, Necker Hospital, Parijs; Prof. dr. Willem Ouwehand - internist-hematoloog, University of Cambridge, Cambridge, VK; Brittany Savage - verpleegkundige, Indiana Hemophilia and Thrombosis Center, Indianapolis, VS; Dr. Lize van Vulpen - internist-hematoloog, van Creveld Kliniek UMCU, Utrecht. Live nascholing WFH 2018-congres in review Dinsdag 9 oktober kunt u ook een live nascholing volgen waarin een selectie van de belangrijkste onderzoeksresultaten die op het congres zijn gepresenteerd worden toegelicht en becommentarieerd door een panel van deskundige gasten.  Voor deze nascholing zal accreditatie worden aangevraagd bij NIV, NVK, V&VN en Ziekenhuisapothekers.  Meer info op: MEDtalks.eu/WFH2018