Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


EAHAD 2012

In this series of interviews brought to you from the EAHAD 2012 in Rome, Dr. Victor Blanchette summarizes his presentation on outcome assessments in hemophilia. Dr. Yesim Dargaud discusses her presentation on global hemostasis assays and Dr. Robert Klamroth talks about several projects of the ADVANCE workgroup; a group dedicated to evaluate the effects of aging in hemophilia.

  • Sponsoren

    Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Congresnieuws 22/06/2016

EAHAD 2016: Highlight 4 - Onderzoek, beleid rondom EHL moleculen, GGZ

In deze highlight behandelen drie Nederlandse experts belangrijke onderwerpen die in de overige highlights niet aan bod zijn gekomen. Besproken worden: de toekomst van onderzoek binnen de hemofilie, de implementatie van EHL-moleculen en de plaats van psychosociale hulp in het behandeltraject. Sprekers: Dr. Marjon Cnossen, Erasmus MC, Rotterdam: Evidence based hemofilie en overwegingen bij het gebruik van EHL moleculen in Europa Prof. dr. Karin Fijnvandraat, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam: Casus - het belang van psychosociale ondersteuning Dr. Lotte Haverman, Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam: Aspecten van de psychosociale ondersteuning

Congresnieuws 22/06/2016

EAHAD 2016: Highlight 3 – Musculoskeletale complicaties

Highlight drie behandelt musculoskeletale problemen bij hemofilie. Nu hemofiliepatienten ouder worden blijkt dat er onder hen een verhoogde prevalentie van osteoporose is. De oorzaken en behandeling hiervan worden voor u uiteengezet. Verder wordt er onder andere een nieuwe invalshoek gegeven voor de behandeling van inflammatie bij gewrichtsbloedingen. Sprekers: Prof. Alok Srivastava, MD, Christian Medical College, Vellore: Lage dosis profylaxe en behandeling van gewrichtsontsteking als gevolg van gewrichtsbloedingen Mehdi Osooli, M.Sc., Lund University: Joint outcomes in mild hemophilia: a register based study Björn Rosengren, MD PhD, Skåne University Hospital, Malmö: Omgaan met osteoporose bij hemofiliepatiënten

Congresnieuws 22/06/2016

EAHAD 2016: Highlight 2 – Hemofilie A

In deze highlight aandacht voor hemofilie A met origineel onderzoek, updates van SIPPET, FranceCoag en RODIN en een casusbespreking. U hoort onder andere of de expressie van PDI het verschil in bloedingsfenotype in hemofilie A (deels) zou kunnen verklaren en wat de waarde van TGA is als diagnostische test. Sprekers: Elena Santagostino, MD PhD, Maggiore Hospital Policlinico, Milan: TGA for testing of hemostatic effectiveness of fVIII concentrates in patients with Hemophilia A and inhibitors: in vitro results from the predicTGA study Prof. Cédric Hermans, MD, St-Luc University Hospital, Brussels: Updates van SIPPET, FranceCoag en RODIN: Verband tussen soorten FVIII concentraten en remmervorming Katharina Holstein, MD, University Medical Centre, Hamburg: Expression and release of platelet protein disulfide isomerase (PDI) is increased in patients with hemophilia A Prof. dr. Karin Fijnvandraat, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam: Casus - Multidisciplinaire aanpak en ITI bij remmers De EAHAD 2016 highlights worden financieel ondersteund door Bayer.

Congresnieuws 22/06/2016

EAHAD 2016: Highlight 1 – Ziekte van Von Willebrand

In deze highlight een uiteenzetting van de subclassificatie van VWD, Zweeds onderzoek naar herevaluatie van de diagnose VWD en Frans onderzoek naar de impact van genotypering op de therapiekeuze bij patienten met VWD2B: kan desmopressine toch ingezet worden bij kleine chirurgie? Sprekers: Carolyn Millar, MD, Hammersmith Hospital, London: De zin en onzin van subclassificatie van VWD Vuokko Jokela, MD, Helsinki University Central Hospital: Impact of platelet function on clinical phenotypes in Von Willebrand Disease: re-evaluation of 83 patient with historical diagnosis Lucia Rugeri, MD, Hôpital Cardiologique, Lyon: Genotyping might help therapeutic decision making in patients with Von Willebrand Disease type 2B (VWD2B) De EAHAD 2016 highlights worden financieel ondersteund door Bayer B.V.

Congresnieuws 22/03/2016

EAHAD 2016: Highlight Interviews

Op 3-5 februari 2016 vond in Malmö het 9e jaarlijkse EAHAD congres plaats. In vier highlights worden voor u de hoogtepunten van het congres behandeld.   Highlight 1: Ziekte van Von Willebrand Carolyn Millar, MD, Hammersmith Hospital, London: De zin en onzin van subclassificatie van VWD Vuokko Jokela, MD, Helsinki University Central Hospital: Impact of platelet function on clinical phenotypes in Von Willebrand Disease: re-evaluation of 83 patient with historical diagnosis Lucia Rugeri, MD, Hôpital Cardiologique, Lyon: Genotyping might help therapeutic decision making in patients with Von Willebrand Disease type 2B (VWD2B) Klik hier om deze highlight te bekijken Highlight 2: Hemofilie A Elena Santagostino, MD, Maggiore Hospital Policlinico, Milan: TGA for testing of hemostatic effectiveness of fVIII concentrates in patients with Hemophilia A and inhibitors: in vitro results from the predicTGA study Cédric Hermans, MD, St-Luc University Hospital, Brussels: Updates van SIPPET, FranceCoag en RODIN: Verband tussen soorten fVIII concentraten en inhibitor vorming Katharina Holstein, MD, University Medical Centre, Hamburg: Expression and release of platelet protein disulfide isomerase (PDI) is increased in patients with Hemophilia A dr. Karin Fijnvandraat, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam: Casus - Multidisciplinaire aanpak en ITI bij remmers Klik hier om deze highlight te bekijken Highlight 3: Musculoskeletale complicaties Alok Srivastava, MD, Christian Medical College, Vellore: Lage dosis profylaxe en behandeling van inflammatie bij gewrichtsbloedingen Mehdi Osooli, M.Sc., Lund University: Joint outcomes in mild hemophilia: a register based study Björn Rosengren MD PhD, Skåne University Hospital, Malmö: Omgaan met osteoporose bij hemofiliepatiënten Klik hier om deze highlight te bekijken Highlight 4: Onderzoek, Europees beleid EHL moleculen, GGZ Marjon Cnossen, Erasmus MC, Rotterdam: Evidence based hemofiliezorg en overwegingen bij het gebruik van EHL moleculen dr. Karin Fijnvandraat, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam: Casus - het belang van psychosociale ondersteuning Lotte Haverman, Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam: Aspecten van de psychosociale ondersteuning Klik hier om deze highlight te bekijken Adviescommissie: dr. Karin Fijnvandraat, AMC Amsterdam Marjon Cnossen, Erasmus MC Rotterdam dr. Karina Meijer, UMCG Groningen

Nascholingen 01/10/2019

ISTH 2019 in review

Dit jaar vond het 27ste International Society on Thrombosis and Haemostasis-congres Down Under plaats, namelijk in Melbourne. Alhier hebben onderzoekers nieuwe resultaten op het gebied van hemostase en trombose uitgewisseld. Terug aan onze kant van de wereld, gaat ons expertpanel in een met casuïstiek en interviews geïllustreerde geaccrediteerde nascholing in op een selectie van de belangrijkste onderzoeksresultaten en de impact daarvan op de Nederlandse praktijk. Panelleden: Dr. Marjon Cnossen, kinderhematoloog, Erasmus MC, Rotterdam Dr. Michiel Coppens, internist-vasculair geneeskundige, Amsterdam UMC, locatie AMC Dr. Marieke Kruip, internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterdam Er wordt onder andere aandacht besteed aan:  Hemofilie (waaronder gentherapie en non-factor replacement therapieën) De ziekte van von Willebrand  Antistolling bij kanker-geassocieerde trombose Bij de voorbereidingen van dit programma hebben wij gebruik mogen maken van adviezen van prof. dr. Karina Meijer, internist-hematoloog in het UMCG Groningen.  Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd bij NIV, NVK, VSR en Ziekenhuisapothekers. Zodra accreditatie door de beroepsverenigingen is verleend, zullen accreditatiepunten worden bijgeschreven. Doelgroep: Dit programma is primair bedoeld voor hemofiliebehandelaars, hematologen, kinderartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en apothekers. Interviews: MEDtalks was aanwezig op het ISTH-congres in Melbourne en heeft ter plekke ruim twintig gerenommeerde klinici en onderzoekers geïnterviewd. Klik hier voor meer informatie en om de interviews te bekijken.

Congresnieuws 20/09/2019

ISTH 2019: Highlight Bispecifieke antilichamen

Wat is de invloed van emicizumab op laboratorische tests? En als deze niet bruikbaar zijn, welke alternatieven hebben we dan? Dit zijn enkele van de vragen waar Steve Kitchen antwoord op geeft. Dr. Elena Santagostina heeft in navolging van de HAVEN 1 tot en met 4 studies gekeken in hoeverre emicizumab in staat is bloedingen tijdens en na operaties te voorkomen en of er behoefte was aan aanvullende factor VIII toediening. Dr. Midori Shima bespreekt zijn ervaring met emicizumab. Wat is er bekend over effectiviteit en tolerabiliteit en welke knelpunten moeten er nog worden overwonnen?

Congresnieuws 20/09/2019

ISTH 2019: Highlight Milde hemofilie

Prof. dr. Karin Fijn van Draat praat u samen met haar promovendi Amal Abdi en Fabienne Kloosterman bij over de morbiditeit en behandeling van milde hemofilie en het risico op remmervorming. En terwijl de meeste onderzoeken naar de gevolgen van hemofilie zich richten op gewrichtsbloedingen, heeft promovenda Anne-Fleur Zwagemaker de incidentie van hersenbloedingen uiteengezet en een aantal risicogroepen geïdentificeerd.