Privacyvoorkeur

MEDtalks houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw interessegebied. Kies hieronder of u op de hoogte gehouden wilt blijven van de nieuwste programma's en nascholingen binnen uw interessegebieden. Klik hier voor meer informatie.


ASCO 2016: Oncologie Journaals

Oncologie Journaals vanaf de ASCO 2016

Het thema van de ASCO 2016 is Collective Wisdom. En dat is precies waar ook Oncologie TV naar streeft met de Oncologie Journaals:

 • Diverse expert-gasten die hun licht laten schijnen op nieuwe ontwikkelingen, gepresenteerd tijdens de ASCO, o.a. prof. dr. Egbert Smit, prof. dr. Joachim Aerts, prof. dr. Sabine Linn, prof. dr. Winald Gerritsen, prof. dr. Christian Blank, dr. Miriam Koopman, dr. Nelleke Ottevanger en dr. Roy Lalisang.
 • Met presentatrice Inge Diepman die vanaf 5 juni haar gasten in de Oncologie TV studio verwelkomt.
 • Waarbij kritische vragen over de interpretatie van gegevens en over de impact op de klinische praktijk niet worden geschuwd.
 • Met interviews met expert speakers van late-breaking onderzoeksresultaten.
 • Met aandacht voor innovatieve Nederlandse congresbijdragen en het werk van jonge Nederlandse onderzoekers.

ASCO 2016 Oncologie Journaal 3

In het derde Oncologie Journaal vanaf de ASCO 2016 ligt de focus op longkanker met prof. dr. Egbert Smit en prof. dr. Joachim Aerts, op borstkanker met prof. dr. Sabine Linn en op tumoren van de bovenste tractus digestivus met dr. Hanneke Wilmink. Met o.a.

 • Weer nieuwe EGFR- en ALK-remmers bij NSCLC, maar wanneer welke en bij wie?
 • De CONVERT-studie: kunnen we overstappen naar 1x daags bestralen bij kleincellig longkanker?
 • Tien jaar of langer doorgaan met hormonale therapie na hormoongevoelige borstkanker.
 • CDK4/6 remming voor gemetastaseerd hormoongevoelige borstkanker is zinvol met fulvestrant, met een aromataseremmer, en mogelijk ook als monotherapie.
 • Verbetering van overleving na pancreascarcinoom met capecitabine toegevoegd aan gemcitabine.
 • En aanwijzingen voor het nut van capecitabine bij het triple negatieve mammacarcinoom.

 

ASCO 2016 Oncologie Journaal 2

In het tweede Oncologie Journaal vanaf de ASCO 2016 ruime aandacht voor immunotherapie met prof. dr. Winald Gerritsen en prof. dr. Christian Blank. Met o.a.

 • Langere termijndata van gecombineerde BRAF- en MEK remming en van PD-1 remmers bij het melanoom: zien we een plateau ontstaan in de overlevingscurves?
 • Combineren van anti-PD1 en anti-CTLA-4 in ontwikkeling als nieuwe behandeloptie bij het gemetastaseerd melanoom
 • Eindelijk weer een nieuwe potentiele behandeloptie checkpointremming bij blaas- en hoofdhalstumoren Heeft docetaxel meerwaarde na radicale prostectomie?
 • Is er een verschil in effectiviteit tussen de oude taxaan (docetaxel) en de jonge (cabazitaxel)

 

ASCO 2016 Oncologie Journaal 1

Het eerste Oncologie Journaal vanaf de ASCO 2016 behandelt gynaecologische tumoren en het colorectaal carcinoom. Met dr. Nelleke Ottevanger, dr. Roy Lalisang en dr. Miriam Koopman.

 • Intraperitoneale chemotherapie met carboplatine na neoadjuvante therapie bij het ovariumcarcinoom
 • PARP-remmer olaparib bij patienten met en zonder BRCA-mutaties
 • De zoektocht naar prognostische en predictieve factoren bij het coloncarcinoomImmunotherapie bij MSI-colorectaaltumoren: met anti-PD1, met anti-PD1 en anti-CTLA4, met anti-PDL1 en een MEKremmer
 • Is de locatie van de primaire tumor bij het gemetastaseerd colorectaalcarcinoom van waarde voor de prognose, voor de behandelkeuze?
 • Sponsors

  Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door

Gerelateerde publicaties

Congresnieuws 07/06/2019

ASCO 2019 Journaal: Mammacarcinoom

Samen met prof. dr. Sabine Linn en dr. Agnes Jager brengen wij u in dit oncologiejournaal het belangrijkste nieuws van de ASCO over borstkanker. In dit journaal bespreken wij onder andere: TDM-1 in de neoadjuvante behandeling van HER2 positief mammacarcinoom CDK4/6 remmers bij premenopauzale vrouwen met hormoongevoelig mammacarcinoom Het belang van Homologe Recombinatie Deficiëntie (HRD) als biomarker bij triple negatief mammacarcinoom

Congresnieuws 06/06/2019

ASCO 2019 Journaal: Gynaecologische tumoren

Samen met dr. Nelleke Ottevanger en dr. Gabe Sonke bespreken wij in dit oncologiejournaal het laatste nieuws op het gebied van gynaecologische tumoren. De besproken onderwerpen zijn onder andere: Chemotherapie bij kwetsbare ouderen met ovariumcarcinoom PARP-remmers versus chemotherapie bij recidief ovariumcarcinoom na platinumbevattende chemotherapie Immuuntherapie bij endometriumcarcinoom Concurrent chemoradiatie versus neoadjuvante chemotherapie gevolgd door chirurgie bij het cervixcarcinoom

Congresnieuws 06/06/2019

ASCO 2019 Journaal: Melanoom

In dit oncologiejournaal bespreken wij samen met prof. dr. Christian Blank en dr. Karijn Suijkerbuijk het laatste ASCO nieuws over melanoom. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere: Nieuwe data op het gebied van predictieve en prognostische biomarkers Potentiële nieuwe maat van respons: depth of response T-VEC in de neoadjuvante behandeling Immuuntherapie bij symptomatische hersenmetastasen

Congresnieuws 05/06/2019

ASCO 2019 Journaal: Urogenitale tumoren deel 1

In het eerste deel van het oncologiejournaal over urogenitale tumoren brengen wij u het laatste ASCO nieuws over prostaatcarcinoom. Samen met dr. Martijn Lolkema bespreken wij onder andere: Enzalutamide voor hormoongevoelig gemetastaseerd prostaatcarcinoom Chemotherapie versus hormoontherapie in CRPC Twee nieuwe takken van behandeling: immuuntherapie en PSMA targeted therapie

Congresnieuws 05/06/2019

ASCO 2019 Journaal: Urogenitale tumoren deel 2

In het tweede deel van het oncologiejournaal over urogenitale tumoren richten wij ons geheel op nier- en blaaskanker. Samen met prof. dr. John Haanen bespreken wij onder andere: Immuuntherapie gecombineerd met een TKI in de eerstelijnsbehandeling van RCC Checkpointremmers in de behandeling van nierkanker met sarcomatoïde component Pembrolizumab als onderhoudsbehandeling bij het urotheelcelcarcinoom Een nieuwe aanpak bij blaascarcinoom: antibody-drug conjugates

Congresnieuws 04/06/2019

ASCO 2019 Journaal: Colorectaal carcinoom

Samen met prof. dr. Miriam Koopman brengen wij u in dit oncologiejournaal het belangrijkste ASCO nieuws over colorectaal carcinoom. In dit journaal bespreken we onder andere: 3 vs 6 maanden adjuvante chemotherapie Neoadjuvante chemotherapie Triple chemotherapie bij gemetastaseerd coloncarcinoom Real world overall survival data stadium IV colorectaal carcinoom

Congresnieuws 04/06/2019

ASCO 2019 Journaal: Longcarcinoom

In dit oncologiejournaal hoort u het laatste nieuws over longkanker. Samen met prof. dr. Egbert Smit en prof. dr. Joachim Aerts bespreken wij onder andere: Lurbinectidine voor kleincellig longcarcinoom Neoadjuvante immuuntherapie voor NSCLC Combinatietherapie met EGFR-TKI bij gemetastaseerd NSCLC Doelgerichte therapie voor zeldzame mutaties

Congresnieuws 03/06/2019

ASCO 2019 journaals

De ASCO Annual Meeting is hét grootste internationale congres op het gebied van oncologie. Vanzelfsprekend is MEDtalks hierbij aanwezig en brengt u vanuit Chicago op de hoogte van het laatste congresnieuws.  Samen met Nederlandse experts bespreken wij in een aantal journaals de belangrijkste onderzoeksresultaten voor o.a. longkanker, borstkanker, melanoom, gynaecologische-, urogenitale- en gastro-intestinale tumoren, en plaatsen wij deze in perspectief van de klinische praktijk. Daarnaast besteden wij extra aandacht aan onderzoek uit eigen land in de rubriek ‘Van Eigen Bodem’.  Bekijk nu de oncologiejournaals: Borstkanker met prof. dr. Sabine Linn, NKI-AvL, en dr. Agnes Jager, Erasmus MC Melanoom met prof. dr. Christian Blank, NKI-AvL, en dr. Karijn Suijkerbuijk, UMC Utrecht Gynaecologische tumoren met dr. Nelleke Ottevanger, Radboudumc, en dr. Gabe Sonke, NKI-AvL Longkanker met prof. dr. Joachim Aerts, Erasmus MC, en prof. dr. Egbert Smit, NKI-AvL Prostaatkanker met dr. Martijn Lolkema, Erasmus MC  Nier- en blaaskanker met prof. dr. John Haanen, NKI-AvL Darmkanker met prof. dr. Miriam Koopman, UMC Utrecht